Phổ biến tuyên truyền pháp luật> Văn bản cấp Bộ

Văn bản – Quy chế – Quy định Văn bản cấp Trung ương                                                                   Văn bản cấp Bộ             …

Văn bản – Quy chế – Quy định
Văn bản cấp Trung ương                                                                  
Văn bản cấp Bộ                                                                                       
Văn bản cấp Trường                                            

 

Văn bản cấp Bộ và tương đương

Số ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

04/2016/TT-BGDĐT 14/3/2016  Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
02/2016/TT-BGDĐT 10/3/2016 Thông tư Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo  
19/2016/TT-BTC 01/02/2016 Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Quyết định 58/2015/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập
01/2016/TT-BNV 13/01/2016  Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC 30/12/2015  Thông tư liên tịch quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước
32/2015/TT-BGDĐT 16/12/2015  Thông tư Quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học
29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH  20/11/2015  Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 06/11/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH 05/11/2015 Thông tư liên tịch Quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại học
03/VBHN-BGDĐT 30/10/2015 Nghị định Quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
    Công ước quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị
25/2015/TT-BGDĐT 14/10/2015 Thông tư Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học
24/2015/TT-BGDĐT 23/9/2015 Thông tư Quy định chuẩn guốc gia đối với cơ sở giáo dục đại học
19/2015/TT-BGDĐT 08/9/2015 Thông tư Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. 
05/2015/TT-TTCP  10/9/2015 Thông tư Quy định về giám sát hoạt động của đoàn thanh tra
18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 08/9/2015 Thông tư liên tịch Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.  
04/2015/TT-BNV 31/8/2015 Thông tư Sửa đổi, bổ sung điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. 
16/2015/TT-BGDĐT 12/8/2015 Thông tư Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
02/VBHN-BGDĐT 05/8/2015 Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
18/2015/TT-BNNPTNT 24/4/2015  Thông tư Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
08/2015/TT-BGDĐT 21/4/2015  Thông tư Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ giáo dục và Đào tạo  
07/2015/TT-BGDĐT  16/4/2015  Thông tư Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
01/2015/TTLT-BNV-BTC  14/4/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế

40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT

27/3/2015  Thông tư liên tịch Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (Lệ phí tuyển sinh)
32/2015/TT-BTC 17/3/2015 Thông tư Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định số 17/2015/NĐ -CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ; điều chỉnh phụ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 09/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ. 
04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC 10/3/2015 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 143/2013 -NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
 03/2015/TT-BGDĐT  26/02/2015 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

02/2015/TT-BGDĐT

 26/02/2015 Thông tư ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia

47/2014/TT-BGDĐT

31/12/2014

Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV

28/11/2014

TTLT quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục Đại học công lập

03/2014/TT-BLĐTBXH

20/11/2014

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

162/2014/TT-BTC

16/11/2014

Thông tư quy định chế độ quản lý, tính hao mòn  tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

07/2014/TT-TTCP

31/10/2014

Thông tư quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

06/2014/TT-TTCP

31/10/2014

Thông tư quy định quy trình tiếp công dân

24/2014/TTLT-BKHCN-BNV

01/10/2014

TTLT quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học công nghệ

04/2014/TT-TTCP

18/09/2014

Thông tư quy định về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng

07/2014/TT-BNV

29/08/2014

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 65/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013

23/2014/TT-BGDĐT

18/07/2014

Thông tư quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

15/2014/TT-BKHCN

13/06/2014

Thông tư quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

07/2014/TT-BKHCN

26/05/2014

Thông tư qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

19/VBHN-BGDĐT

21/05/2014

Quy chế Tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

15/2014/TT-BGDĐT

15/05/2014

Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

17/VBHN-BGDĐT

15/05/2014

Quyết định Ban hành quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

14/2014/TT-BGDĐT

05/05/2014

Thông tư Quy định xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

02/2014/TT-TTCP

29/4/2014

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

12/VBHN-BGDĐT

25/04/2014

Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

06/VBHN-BGDĐT

04/03/2014

Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

07/2014/TT-BTC

14/01/2014

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192/2013/NĐ-CP

40/2013/TT-BGDĐT

18/12/2013

Thông tư quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

191/2013/TTLT-BTC-BNNPTNT

13/12/2013

Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với kinh phí Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nâng thôn mới giai đoạn 2011-2015

39/2013/TT-BGDĐT

04/12/2013

Thông tư hướng dẫn về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục

38/2013/TT-BGDĐT

29/11/2013

Thông tư Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

01/2013/TT-BGDĐT

29/11/2013

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài

163/2013/TTLT-BTC-BNV

15/11/2013

Thông tư liên tịch hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước

08/2013/TT-TTCP

31/10/2013

Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

07/2013/TT-TTCP

31/10/2013

Thông tư quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

30/2013/TT-BLĐTBXH

25/10/2013

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

06/2013/TT-TTCP

30/09/2013

Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo

31/2013/TT-BGDĐT

01/08/2013

Thông tư sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

08/2013/TT-BNV

31/07/2013

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

05/2013/TT-TTCP

29/07/2013

Thông tư quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo

04/2013/TT-TTCP

29/07/2013

Thông tư quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại

25/2013/TT-BGDĐT

15/07/2013

Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, các Hội đồng Chức danh giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở

80/2013/TTLT-BTC-BNN

14/06/2013

Thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp thực hiện bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 – 2020

20/2013/TT-BGDĐT

06/06/2013

Thông tư Quy định bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học

527/KTKĐCLGD-KĐĐH

23/05/2013

Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học

18/2013/TT-BGDĐT

14/05/2013

Thông tư ban hành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

462/KTKĐCLGD-KĐĐH

09/05/2013

Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

12/2013/TT-BGDĐT

12/04/2013

Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học

07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC

08/03/2013

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập

04/2013/TT-BLĐTBXH

01/03/2013

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP

14/2013/TT-BTC

05/02/2013

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 66/2012/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

16/2012/TT-BNV

28/12/2012

Thông tư này Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

62/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Thông tư Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường Đại học, CĐ, THCN

61/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Thông tư Quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

60/2012/TT-BGDĐT

28/12/2012

Thông tư Quy định về kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục

57/2012/TT-BGDĐT

27/12/2012

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

56/2012/TT-BGDĐT

25/12/2012

Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

55/2012/TT-BGDĐT

25/12/2012

Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

15/2012/TT-BNV

25/12/2012

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

54/2012/TT-BGDĐT

21/12/2012

Thông tư quy định về cộng tác viên thanh tra giáo dục

51/2012/TT-BGDĐT

18/12/2012

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp

14/2012/TT-BNV

18/12/2012

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

12/2012/TT-BNV

18/12/2012

Thông tư quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức

37/2012/TT-BGDĐT

30/10/2012

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

35/2012/TT-BGDĐT

12/10/2012

Thông tư Ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” được phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

31/2012/TT- BGDĐT

12/09/2012

Thông tư Ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh

02/2012/TT-TTCP

13/07/2012

Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng

102/2012/TT-BTC

21/06/2012

Thông tư quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí

19/2012/TT-BGDĐT

01/06/2012

Thông tư Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học

12/2012/TT-BGDĐT

03/04/2012

Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục

09/2012/TT-BGDĐT

05/03/2012

Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

05/2012/TT-BGDĐT

15/02/2012

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

09/2012/TT-BTC

19/01/2012

Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

01/2012/TTLT/BCA-BNG

03/01/2012

TTLT Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 và Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT/BCA-BNG ngày 12/5/2009 của Bộ Công an – Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực xuất nhập cảnh

68/2011/TTLT-BGDĐT- BNV- BTC- BLĐTBXH

30/12/2011

TTLT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số  54/2011/NĐ-CP  ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

6639/QĐ-BGDĐT

29/12/2011

Quyết định Phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Giáo dục giai đoạn 2011-2020

36/2011/TTLT/ BKHCN-BTC-BNV

26/12/2011

TTLT sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 05/6/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập

141/2011/TT-BTC

20/10/2011

Thông tư Quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

27/2011/TT-BGDĐT

27/06/2011

Thông tư Quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú trong  các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT

06/06/2011

Thông tư này hướng dẫn tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

08/2011/TT-BNV

02/06/2011

Thông tư Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức

22/2011/TT-BGDĐT

30/05/2011

Thông tư Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học

15/2011/TT-BGDĐT

09/04/2011

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2008

1387/QĐ-BGDĐT

07/04/2011

Quyết định Ban hành Chương trình hành động về phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 2011-2015

06/2011/TT-BTC

14/01/2011

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước

39/2010/TT-BGDĐT

23/12/2010

Thông tư Quy định về việc đánh giá, xếp loại công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

36/2010/TT-BGDĐT

15/12/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT  ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

15/11/2010

TTLT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015

27/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH

28/10/2010

TTLT hướng dẫn đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề lên trình độ cao đẳng và đại học

32/2010/TT-BLĐTBXH

25/10/2010

Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

163/2010/TTLT-BTC-BNV

20/10/2010

TTLT hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức

4138/QĐ-BGDĐT

20/09/2010

QĐ phê duyệt xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đại học và TCCN giai đoạn 2011-2020

97/2010/TT-BTC

06/07/2010

Thông tư quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 

89/2010/TT- BTC

16/06/2010

Thông tư hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

12/2010/TT-BGDĐT

29/03/2010

Thông tư Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

09/2010/TT-BGDĐT

10/03/2010

Thông tư này ban hành Quy chế Học viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học

02/2010/TT-TTCP

02/03/2010

Thông tư quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra

01/2010/TT-BTC

06/01/2010

Thông tư Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

245/2009/TT-BTC

31/12/2009

Thông tư quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

31/2009/TT-BGDĐT

23/10/2009

Thông tư Quy định về công tác phòng, chống tệ nạn ma tuý tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

27/2009/TT-BGDĐT

19/10/2009

Thông tư Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

08/2009/TTLT/BCA-BNG

06/10/2009

TTLT hướng dẫn cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành ở nước ngoài theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17-8-2007

10/2009/TT-BGDĐT

07/05/2009

Thông tư Ban hành quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ

07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV

15/04/2009

TTLT hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và đào tạo

10/2008/TT-BTP

31/12/2008

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 78/2008/NĐ-CP ngày 17/7/2008 quy định về quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

68/2008/QĐ-BGDĐT

09/12/2008

Về công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm trong các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

64/2008/QĐ-BGDĐT

28/11/2008

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên

62/2008/QĐ-BGDĐT

25/11/2008

Quyết định Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học

08/2008/TT-BLĐTBXH

10/06/2008

Thông Tý hýớng dẫn thi hanh một số ðiều của Nghị ðịnh 34/2008/NÐ-CP về việc tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

32/2008/QĐ-BTC

29/05/2008

Quyết định ban hành Chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nuớc, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước

02/2008/TT-BNG

04/02/2008

Thông tư hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong và ngoài nước theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày17/8/2007

65/2007/QĐBGDĐT

01/11/2007

Quyết định Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học

60 /2007/QĐ-BGDĐT

16/10/2007

Quyết định  Ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

50/2007/QĐ-BGDĐT

29/08/2007

Quyết định Quy định về công tác giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghịêp

103/2007/TT- BTC

29/08/2007

Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg  ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước

44/2007/QĐ-BGDĐT

15/08/2007

Quyết định Về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

43/2007/QĐ-BGDĐT

15/08/2007

Quyết định về việc ban hành “Quy chế ðào tạo ðại học và cao ðẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”

42/2007/QĐ-BGDĐT

13/08/2007

Quyết định Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

44/2007/TTLT-BTC-BKHCN

07/05/2007

TTLT Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

93/2006/TTLT/BTC-BKHCN

04/10/2006

TTLT hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

12/2006/TTLT/ BKHCN-BTC-BNV

05/06/2006

TTLT Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/6/2006 quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KHCN công lập

48/2006/QĐ-BGDĐT

25/10/2006

Quyết định này Quy định về việc xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy

71/2006/TT-BTC

9/8/2006

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số  43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

08/2005/TTLT/BNV-BTC

05/01/2005

Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức

04/2002/TTLT-BCA-BNG

29/01/2002

TTLT quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, c­ư trú của ng­ười n­ước ngoài tại Việt Nam