Phân hội Cơ khí Nông nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp Đại hội lần thứ nhất

Ngày 11/10/2013, Phân hội Cơ khí Nông nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp đã họp tổng kết và tiến hành Đại hội lần thứ nhất.

Tham dự cuộc họp có Ông Phạm Văn Chương, Phó Hiệu trưởng; Ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Hội đồng Trường, Phân hội trưởng cùng các thành viên trong Phân hội.

Ông Nguyễn Văn Quân đã đọc Báo cáo nhiệm kỳ thứ nhất của Ban chấp hành Phân hội Cơ khí Nông nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp. Trong nhiệm kỳ thứ nhất Phân hội đã đạt được những thành tựu trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; cụ thể bốn năm qua Phân hội đã  thực hiện được 6 đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Thành phố, đang triển khai thực hiện 01 dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước, một số đề tài nghiên cứu cấp cơ sở. Kết quả nghiên cứu của các đề tài dự án được đánh giá có tính khoa học và thực tiễn cao, đã được áp dụng và chuyển giao cho các đơn vị sản xuất; Xây dựng, biên soạn 05 tiêu chuẩn quốc gia đối với ngành Chế biến Lâm sản; tham gia tổ chức 02 Hội thảo Quốc tế tại trường Đại học Lâm nghiệp về Biến tính gỗ và Xử lý gỗ rừng trồng mọc nhanh.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Phân hội cũng đã thảo luận và đưa ra những ý tưởng tổ chức hội thảo và xây dựng công trình nghiên cứu để chào mừng kỉ niệm 20 năm thành lập Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam và 50 năm thành lập trường Đại học Lâm nghiệp.

Kết thúc phần báo cáo, phần 2 của cuộc họp là bầu ra Ban chấp hành Phân hội nhiệm kỳ II và cử đại biểu đi dự Đại hội Ban chấp hành Hội Cơ khí Nông nghiệp Việt Nam. Sau khi đề cử, Phân hội đã thống nhất Ban chấp hành phân Hội Cơ khí Nông nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp nhiệm kỳ II gồm 03 người:Ông Phạm Văn Chương, Phân hội trưởng, Ông Dương Văn Tài, Phân hội phó, Ông Vũ Huy Đại, Thư ký.

Phân hội Cơ khí Nông nghiệp trường Đại học Lâm nghiệp thành lập chưa lâu, số lượng thành viên còn hạn chế nhưng bước đầu đã đạt được những thành công nhất định. Các thành viên trong Phân hội tin tưởng rằng Ban chấp hành Phân hội nhiệm kỳ II sẽ tiếp bước những thành công đã đạt được và phấn đấu đạt được những thành công cao hơn.

Toàn cảnh cuộc họp