Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị CBVC, LĐ năm 2020

Ngày 06 tháng 01 năm 2021, Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức và người lao động.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, Giám đốc Phân hiệu; đồng chí Lương Ngọc Hải – Phó Chủ tịch BCH Công đoàn Phân hiệu chủ trì; TS. Nguyễn Quốc Phương, TS. Ngô Văn Long – Phó Giám đốc Phân hiệu; cùng toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên và người lao động của Phân hiệu.

Tại Hội nghị, thay mặt đoàn Chủ tịch, PGS.TS. Bùi Thế Đồi đã đọc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Phân hiệu Gia Lai; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2020 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2021 của Trường Đại học Lâm nghiệp. Hội nghị cũng được nghe Báo cáo công tác tài chính năm 2020 và dự kiến kế hoạch tài chính năm 2021, Báo cáo công tác thi đua năm 2020, Báo cáo tổng hợp ý kiến tại Hội nghị cán bộ viên chức cấp cơ sở.

PGS.TS. Bùi Thế Đồi, Giám đốc Phân hiệu báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Phân hiệu

Hội nghị diễn ra trong không khí dân chủ, chia sẻ, góp ý trên tinh thần xây dựng. Ngoài ý kiến bằng văn bản, đã có 10 lượt đại biểu tham gia ý kiến trực tiếp cho các báo cáo và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 về các mảng công tác, trong đó các ý tập trung nhiều vào công tác tuyển sinh, nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ, quản lý tài sản, cơ sở vật chất…

Qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết quả đạt được trong năm 2020: Tuyển sinh Cao học được 38 học viên; tuyển sinh đại học (chính quy và liên thông, văn bằng 2) được 141 sinh viên; giao nhiệm vụ giảng dạy đại học cho 47 thầy/cô; sắp xếp lại cơ cấu tổ chức các đơn vị và ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị; triển khai tốt và đúng tiến độ các dự án xây dựng, sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, chỉnh trang khuôn viên nhà trường…

Tại Hội nghị các nhiệm vụ trong tâm trong năm học 2021 cũng đã được xác định và thảo luận sôi nổi để Lãnh đạo Phân hiệu có thể đưa ra những phương hướng, kế hoạch, các mục tiêu cần đạt và giải pháp cho năm 2021 về các mảng công việc của Phân hiệu. Hội nghị thông qua một số chỉ tiêu cụ thể trong năm 2021 như sau:

+ Chỉ tiêu tuyển sinh đại học và sau đại học: 300 (trong đó, sau đại học: 50; đại học các hệ: 250)

+ Tăng cường nâng cao chất lượng đào tạo: Xây dựng, triển khai đề án nâng cao chất lượng đào tạo; rà soát, xây dựng, chỉnh sửa đề cương, hoàn thiện bài giảng; tổ chức dự giờ trên 70% số môn học và giảng viên tham gia giảng dạy; rà soát chương trình đào tạo các ngành mà Phân hiệu đang thực hiện…

+ Công tác Tổ chức cán bộ: tiếp tục rà soát, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy; sắp xếp, bố trí nhân sự; hoàn thiện quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị thuộc Phân hiệu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

+ Công tác quản lý tài chính, xây dựng cơ sở vật chất: xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý tài sản; Thực hiện công tác mua sắm, sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ năm 2021.

+ Các chỉ tiêu khác: Phấn đấu ít nhất mỗi khoa chuyên môn có 02 nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở được triển khai; toàn Phân hiệu có 02 nhiệm vụ cấp địa phương và cấp Bộ trở lên; Tiếp tục bổ sung tài liệu tham khảo, sách, giáo trình… cho thư viện của Phân hiệu; tổ chức tốt các hoạt động của sinh viên, Đoàn Thanh niên và Công đoàn của Phân hiệu.

Một số hình ảnh tại Hội nghị CBVC

PGS.TS Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng trao Giấy khen cho BCH Công đoàn Phân hiệu