Ông Phạm Văn Điển giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ NN&PTNT

Ngày 7/8, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, cán bộ.

Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ NN&PTNT Nguyễn Minh Nhạn trao quyết định cho ông Phạm Văn Điển.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ NN&PTNT công bố quyết định tiếp nhận ông Phạm Văn Điển, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp, đang biệt phái giữ chức Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hà Giang, phân công giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ NN&PTNT.

Cũng tại buổi lễ, Sở Nội vụ Hà Giang công bố quyết định của UBND tỉnh tổ chức lại Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) từ trực thuộc UBND tỉnh sang trực thuộc Sở NN&PTNT.

Đồng thời UBND tỉnh Hà Giang quyết định: Ông Bế Xuân Đại, thôi giữ chức vụ Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM, đảm nhiệm chức vụ Giám đốc chuyên trách Ban điều phối Chương trình Giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa; ông Nguyễn Đức Vinh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hà Giang, kiêm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM.

Văn phòng Điều phối Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới có nhiệm vụ chủ trì, xây dựng Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020, kế hoạch thực hiện Chương trình. Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động để xây dựng NTM. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình trong phạm vi cả nước.

Nguồn: Báo Đại đoàn kết