Những thông tin cán bộ Đoàn, Hội cần biết

NHỮNG THÔNG TIN CÁN BỘ ĐOÀN, HỘI CẦN BIẾT I. CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG* 5 xung kích phát triển kinh tế xã hội Thủ đô– Xung kích lao động sáng tạo tham gia phát triển kinh tế Thủ đô.– Xung kích bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Thăng Long…

NHỮNG THÔNG TIN CÁN BỘ ĐOÀN, HỘI CẦN BIẾT

I. CÁC PHONG TRÀO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG
* 5 xung kích phát triển kinh tế xã hội Thủ đô
– Xung kích lao động sáng tạo tham gia phát triển kinh tế Thủ đô.
– Xung kích bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống Thăng Long – Hà Nội.
– Xung kích trong hội nhập quốc tế.
– Xung kích trong cải cách hành chính.
– Xung kích bảo vệ Tổ quốc, tình nguyện vì cộng đồng, tham gia giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
* 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp
 – Đồng hành với thanh niên học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ khoa học và công nghệ, xây dựng xã hội học tập.
 – Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng.
 – Đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Thủ đô thanh lịch, văn minh.
 – Đồng hành với thanh niên trong việc nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội.
* Tôi yêu Hà Nội
 – Xây dựng nét đẹp trong văn hóa ứng xử, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Thăng Long – Hà Nội.
 – Chung tay xây dựng Thủ đô Xanh – Sạch – Đẹp.
 – Tham gia đảm bảo an toàn giao thông, xung kích giữ gìn văn minh đô thị.
II. CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN TRONG THỜI KỲ MỚI
* 5 tiêu chí rèn luyện
 – Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa.
 – Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng.
 – Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật.
 – Giàu tri thức, có sức khỏe, kỹ năng.
 – Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.
* 10 tiêu chí hành động
 – Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam với bạn bè trong và ngoài nước.
 – Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới.
 – Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
 – Xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện.
 – Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh, văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội.
 – Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái.
 – Thường xuyên chấp hành pháp luật.
 – Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn.
 – Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao.
 – Thường xuyên vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, Đội. Giới thiệu được thanh niên vào Đoàn.
III. 5 TIÊU CHÍ CỦA THANH NIÊN, SINH VIÊN THỦ ĐÔ THỜI ĐẠI MỚI
 – Bản lĩnh vững vàng
 – Thanh lịch văn minh
 – Tri thức phong phú
 – Sức khỏe dồi dào
 – Kỹ năng thành thạo
IV. 6 GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA THANH NIÊN, SINH VIÊN HÀ NỘI
Trung thành, Sáng tạo, Khát vọng, Dấn thân, Tôn trọng và Trách nhiệm
V. SINH VIÊN 5 TỐT
 – Đạo đức tốt
 – Học tập tốt
 – Thể lực tốt
 – Kỹ năng tốt
 – Hội nhập tốt