Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt hệ thống thiết bị tự động phát hiện sớm và truyền tin cháy rừng

Chiều ngày 25-5, Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai đã tổ chức Hội đồng khoa học công nghệ chuyên ngành nhằm tuyển chọn, xét chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học “Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt hệ thống thiết bị tự động phát hiện sớm và truyền tin cháy rừng cho các khu vực có nguy cơ cháy cao tại tỉnh Đồng Nai”.

Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài

Hội đồng đã nghe chủ nhiệm đề tài là PGS.TS. Trần Quang Bảo cùng nhóm nghiên cứu tại Phân hiệu trường Đại học Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày bản thuyết minh đề tài. Theo đó, đề tài đặt ra mục tiêu: đánh giá thực trạng và hiệu quả của công tác giám sát cháy rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; lắp đặt hệ thống tự động phát hiện sớm, cảnh báo cháy và truyền tin cháy rừng cho một số khu vực có nguy cơ cháy cao tại Đồng Nai; đánh giá được hiệu quả của hệ thống và đề xuất phát triển hệ thống tự động phát hiện sớm, cảnh báo cháy và truyền tin cháy rừng trên toàn tỉnh.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, đề tài sẽ tiến hành nghiên cứu xây dựng thuật toán và phương pháp phát hiện sớm và truyền tin cháy rừng bằng hệ thống trạm quan trắc. Trên cơ sở kết quả khảo sát các thiết bị trạm quan trắc, đề tài sẽ lựa chọn camera có khả năng thu ảnh và giám sát tốt, đồng thời cũng nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng giám sát của thiết bị. Mỗi trạm quan trắc sẽ gồm 4 camera IP lắp đặt vuông góc với nhau được kết nối với Internet để thực hiện truyền tín hiệu quan sát được về trung tâm xử lý. Phần mềm máy chủ sẽ tự động truy cập vào các trạm quan sát và lấy về hình ảnh quan sát được ở các trạm để xử lý. Chủ nhiệm đề tài cho biết, mỗi trạm quan trắc này có thể phát hiện sớm cháy rừng trong vòng bán kính 5km (tương đương với khoảng 5000 – 6000 ha rừng).

Các thành viên hội đồng đều đánh giá cao tính khoa học và khả năng ứng dụng của đề tài, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến giúp nhóm nghiên cứu bổ sung, hoàn chỉnh để đề tài thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Hội đồng cũng đồng ý thông qua bản thuyết minh đề tài.

Nguồn: L.Hương – Cổng thông tin điện tử khoa học Đồng Nai