Nghiên cứu sinh Quách Văn Thiêm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường chuyên ngành Chế biến lâm sản

Sáng 29/7/2014 tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Chế biến lâm sản mã số 62 54 03 01 của nghiên cứu sinh (NCS) Quách Văn Thiêm với đề tài “Nghiên cứu một số yếu tố công nghệ tạo vật liệu composite gỗ nhựa polypropylene”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Trần Văn Chứ và PGS. TS. Nguyễn Ngọc Phương.

Hội đồng đánh giá luận án (theo quyết định số 681/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 06 tháng 06 năm 2014 về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp trường cho Nghiên cứu sinh Quách Văn Thiêm) bao gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong

Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Nguyễn Văn Thiết

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

TS. Lê Thanh Chiến

Thư ký

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

3

TS. Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Phản biện 1

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

Phản biện 2

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

5

TS. Trần Tuấn Nghĩa

Phản biện 3

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

6

PGS.TS. Hoàng Hữu Nguyên

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

PGS.TS. Cao Quốc An

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

Sau khi nghe NCS Quách Văn Thiêm trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của các Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt luận án. Luận án được đánh giá là công trình đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu tạo vật liệu composite gỗ Cao su – nhựa PP 348, đồng thời đã ứng dụng các mô hình toán học vào việc phân tích mối tương quan giữa các yếu tố công nghệ với chất lượng sản phẩm, từ đó xác định các thông số gia công tối ưu.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè, NCS Quách Văn Thiêm đã tự tin bảo vệ tốt luận án của mình.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Quách Văn Thiêm là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án "Nghiên cứu một số yếu tố công nghệ tạo vật liệu composite gỗ nhựa polypropylene".  đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Chế biến Lâm sản;  Mã số: 62 54 03 01. Nghiên cứu sinh Quách Văn Thiêm xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành: Chế biến Lâm sản cho NCS Quách Văn Thiêm.

Một số hình ảnh Lễ bảo vệ

NCS Quách Văn Thiêm tự tin bảo vệ Luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Văn Thiết – Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án phát biểu nhận xét

PGS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp đại diện cơ sở đào tạo phát biểu..

Và tặng hoa chúc mừng

 PGS.TS. Lê Hiếu Giang – Phó Hiệu trưởngTrường ĐH. Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ chí Minh, nơi NCS Quách Văn Thiêm công tác phát biểu


Và tặng hoa chúc mừng

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phương đại diện thầy hướng dẫn khoa học phát biểu..

Và NCS Quách Văn Thiêm tặng hoa cảm ơn thầy hướng dẫn

NCS Quách Văn Thiêm chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng