Nghiên cứu sinh Lê Sỹ Doanh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Sáng 04/11/2014 tại Phòng họp C, Trường Đại Lâm nghiệp tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho NCS Lê Sỹ Doanh, chuyên ngành Lâm sinh mã số 62 62 02 05, với đề tài “Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam và đề xuất giải pháp ứng phó”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Quang Bảo và GS.TS. Vương Văn Quỳnh.

Lần đầu tiên ở Việt Nam, luận án xây dựng được chỉ số khí hậu phản ánh nguy cơ cháy rừng Qi liên quan đến biến đổi khí hậu và phương pháp nghiên cứu tác động của BĐKH đến nguy cơ cháy rừng, góp phần hoàn thiện phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu về tác động của BĐKH đến cháy rừng và quản lý bảo vệ rừng nói chung ở Việt Nam. Luận án đã góp phần bổ sung những hiểu biết về tác động tiềm tàng của BĐKH đến nguy cơ cháy rừng ở Việt Nam. Đây là tài liệu tham khảo có giá trị cho việc hoạch định chính sách và xây dựng các phương án phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý bảo vệ rừng nói chung.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 06/07 thành viên (theo Quyết định số: 1122/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn

Chủ tịch Hội đồng

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

PGS.TS. Phùng Văn Khoa

Thư ký

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Nguyễn Đăng Quế

Phản biện 1

Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia

4

PGS.TS. Trần Văn Chứ

Phản biện 2

Trường Đại học Lâm nghiệp

5

TS. Đoàn Hoài Nam

Phản biện 3

Cục Kiểm lâm

6

PGS.TS. Hoàng Kim Ngũ

Ủy viên

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

TS. Phạm Ngọc Hưng

Ủy viên

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Buổi bảo vệ luận án diễn ra trang trọng, đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước Hội đồng chấm luận án cùng đại diện cơ sở đào tạo, đông đảo đồng nghiệp, bạn bè, người thân, NCS Lê Sỹ Doanh đã tự tin bảo vệ luận án của mình.

Sau khi nghe NCS trình bày tóm tắt luận án, các ý kiến nhận xét và phản biện của các thành viên, Hội đồng chấm luận án đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của NCS, thay mặt cho Hội đồng chấm luận án, PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn – Chủ tịch hội đồng đã công bố kết quả đánh giá của các thành viên Hội đồng dành cho NCS Lê Sỹ Doanh, 6/6 thành viên Hội đồng có mặt đã tán thành. Hội đồng kết luận: Luận án của NCS Lê Sỹ Doanh hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu của luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh và đề nghị công nhận NCS đạt học vị Tiến sĩ.

Một số hình ảnh tiêu biểu

NCS Lê Sỹ Doanh trình bày tóm tắt luận án

Thành viên trong Hội đồng phát biểu

PGS.TS Trần Quang Bảo – Thầy hướng dẫn 1 phát biểu

PGS.TS Phạm Văn Điển – Phó hiệu trưởng phát biểu và tặng hoa NCS

NCS Lê Sỹ Doanh chụp ảnh lưu niệm cùng 2 thầy hướng dẫn