Nghiên cứu sinh Khổng Trung bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Vào 8h ngày 28/10/2014 tại Phòng họp C, Trường Đại Lâm nghiệp tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho NCS Khổng Trung, chuyên ngành Lâm sinh mã số 62 62 02 05, với đề tài “Nghiên cứu đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa tỉnh Quảng Trị”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Nguyễn Xuân Đặng và TS. Đồng Thanh Hải.

Luận án sử dụng một số phương pháp nghiên cứu hiện đại, lần đầu được áp dụng cho nghiên cứu đa dạng sinh học tại tỉnh Quảng Trị, cung cấp thêm thông tin về giá trị sinh học, giá trị dịch vụ của hệ sinh thái rừng của khu bảo tồn Bắc Hướng Hóa, giúp cho các nhà quản lý lập kế hoạch quản lý, bảo tồn hiệu quả hơn. Lần đầu tiên giá trị chống xói mòn đất và giá trị cảnh quan ở khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa được lượng hóa, chứng minh rõ được vai trò phòng hộ, cảnh quan môi trường rừng.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 06/07 thành viên (theo Quyết định số: 1079/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh

Chủ tịch Hội đồng

Hội Động vật Việt Nam

2

PGS.TS Hoàng Văn Sâm

Thư ký

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS Phạm Xuân Hoàn

Phản biện 1

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

GS.TSKH Nguyễn Ngọc Lung

Phản biện 2

Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

5

TS. Hoàng Văn Thắng

Phản biện 3

Trường Đại học Quốc gia Hà Nội

6

GS.TS. Nguyễn Xuân Quát

Ủy viên

Hội Khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam

7

PGS.TS Nguyễn Hữu Dực

Ủy viên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Buổi bảo vệ luận án diễn ra trang trọng, đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước Hội đồng chấm luận án cùng đại diện cơ sở đào tạo, đông đảo đồng nghiệp, bạn bè, người thân, NCS Khổng Trung đã tự tin bảo vệ luận án của mình.

Sau khi nghe NCS trình bày tóm tắt luận án, các ý kiến nhận xét và phản biện của các thành viên, Hội đồng chấm luận án đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của NCS, thay mặt cho Hội đồng chấm luận án, PGS. TS. Hoàng Văn Sâm đã công bố kết quả đánh giá của các thành viên Hội đồng dành cho NCS Khổng Trung, 6/6 thành viên Hội đồng có mặt đã tán thành. Hội đồng kết luận: Luận án của NCS Khổng Trung hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu của luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh và đề nghị công nhận NCS đạt học vị Tiến sĩ.

Một số hình ảnh tiêu biểu

PGS.TS Phạm Văn Chương – Phó hiệu trưởng phát biểu và tặng hoa cho NCS Khổng Trung