Nghiên cứu sinh Khanthaly Khamphilavong bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Điều tra và Quy hoạch rừng

Ngày 30/10/2015, tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Điều tra và Quy hoạch rừng mã số 62 62 02 08 của nghiên cứu sinh (NCS) Khanthaly Khamphilavong, với đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn làm căn cứ đề xuất định hướng phát triển Lâm nghiệp phục vụ quản lý rừng bền vững tại tỉnh Bolykhamxay, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Trần Hữu Viên và TS Nguyễn Trọng Bình.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 1230/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách

trong Hội đồng

Đơn vị

công tác

1

GS.TSKH Nguyễn Ngọc Lung

Chủ tịch HĐ

Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

2

TS Nguyễn Minh Thanh

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS Phạm Xuân Hoàn

Phản biện1

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4

TSKH Nguyễn Duy Chuyên

Phản biện 2

Viện Kinh tế sinh thái

5

PGS.TS Vũ Nhâm

Phản biện 3

Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

6

TS Lê Sỹ Việt

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

TS Phạm Ngọc Giao

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Sau khi nghe NCS Khanthaly Khamphilavong trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt và toàn văn luận án. Kết quả nghiên cứu của luận án đã đưa ra được một số giải pháp kỹ thuật lâm sinh khoa học giúp hỗ trợ và thúc đẩy phát triển lâm nghiệp bền vững. Cung cấp những thông tin về điều kiện sản xuất lâm nghiệp, các quy luật cấu trúc, tái sinh và tăng trưởng của rừng tự nhiên, làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp có giá trị khoa học và thực tiễn nhằm định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững tại tỉnh Bolykhamxay.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp – Đơn vị đào tạo, đại diện trường Đại học Quốc gia Lào, đại diện đại sứ quán Lào tại Việt Nam, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè, NCS Khanthaly Khamphilavong đã tự tin bảo vệ tốt luận án của mình.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn làm căn cứ đề xuất định hướng phát triển Lâm nghiệp phục vụ quản lý rừng bền vững tại tỉnh Bolykhamxay, nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng mã số 62 62 02 08, với số phiếu tán thành là 7/7. Nghiên cứu sinh Khanthaly Khamphilavong xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Điều tra và Quy hoạch rừng cho NCS Khanthaly Khamphilavong.

Hình ảnh trong Lễ bảo vệ

GS.TSKH Nguyễn Ngọc Lung – Chủ tịch hội đồng điều hành buổi bảo vệ

Nghiên cứu sinh Khanthaly Khamphilavong tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

Phản biện 1 PGS.TS Phạm Xuân Hoàn

Phản biện 2 TSKH Nguyễn Duy Chuyên

Phản biện 3 PGS.TS Vũ Nhâm

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công luận án

GS.TS Trần Hữu Viên đại diện người hướng dẫn phát biểu

Ông Am Phay Van – Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Lào tại Việt Nam tặng hoa chúc mừng NCS

PGS.TS A Nu Lom – Phó trưởng khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Quốc gia Lào phát biểu chúc mừng NCS

PGS.TS Phùng Văn Khoa – Đại diện đơn vị đào tạo tặng hoa chúc mừng NCS