Nghiên cứu sinh Hoàng Phú Mỹ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh tại trường Đại học Lâm nghiệp

Sáng 14/10/2014, trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS) Hoàng Phú Mỹ, chuyên ngành Lâm sinh mã số 62 62 02 05, với đề tài “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Võ Đại Hải và TS. Đinh Đức Thuận.

Đây là công trình nghiên cứu có hệ thống về một số biện pháp kỹ thuật phục hồi rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên, cung cấp cơ sở khoa học cho việc trồng rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên bền vững và khả năng phòng hộ cao. Hội đồng có mặt: 07/07 thành viên (theo Quyết định số: 1020/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong Hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS.TS Triệu Văn Hùng

Chủ tịch Hội đồng

Viện Khoa học Lâm nghiệp

2

PGS.TS Trần Quang Bảo

Thư ký

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS Phạm Xuân Hoàn

Phản biện 1

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

PGS.TS Vũ Nhâm

Phản biện 2

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

5

TS. Lê Sỹ Việt

Phản biện 3

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

6

GS.TS. Ngô Quang Đê

Ủy viên

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

PGS.TS Nguyễn Huy Sơn

Ủy viên

Viện Khoa học Lâm nghiệp

Sau khi nghe NCS Hoàng Phú Mỹ trình bày tóm tắt luận án, cũng như các ý kiến nhận xét của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt luận án, Hội đồng chấm luận án đánh giá cao kết quả nghiên cứu của nghiên cứu sinh. Thay mặt cho Hội đồng chấm luận án, PGS. TS. Triệu Văn Hùng đã công bố kết quả đánh giá của các thành viên Hội đồng dành cho NCS Hoàng Phú Mỹ, với số phiếu tán thành là 7/7. Hội đồng kết luận: Luận án “Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng và khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng hộ vùng đồi núi ven biển tỉnh Phú Yên” đáp ứng các yêu cầu của luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh và công nhận NCS Hoàng Phú Mỹ đạt học vị Tiến sĩ. Buổi bảo vệ luận án diễn ra trang trọng, đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước Hội đồng chấm luận án, đại diện trường Đại học Lâm nghiệp – Đơn vị đào tạo, đông đảo đồng nghiệp, bạn bè, người thân, NCS Hoàng Phú Mỹ đã tự tin bảo vệ luận án của mình.

Một số hình ảnh tiêu biểu 

Các ý kiến nhận xét, phản biện của Hội đồng

PGS.TS. Phạm Văn Điển – Phó Hiệu trưởng ĐH Lâm nghiệp, đại diện cơ sở đào tạo phát biểu..

..và tặng hoa chúc mừng NCS


 NCS chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng