Nghiên cứu sinh Đặng Xuân Thức bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật chế biến lâm sản

Sáng 20/10/2015, tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật chế biến lâm sản mã số 62 54 03 01 của nghiên cứu sinh (NCS) Đặng Xuân Thức, với đề tài “Nghiên cứu một số yếu tố công nghệ tạo ván lạng kỹ thuật từ gỗ Bồ đề (Styrax tonkinensis Pierre)”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS Nguyễn Văn Thiết.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 1286/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách

trong Hội đồng

Đơn vị

công tác

1

PGS TS Trần Văn Chứ

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

TS Nguyễn Thị Vĩnh Khánh

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS Hoàng Hữu Nguyên

Phản biện1

Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

4

PGS. TS Hứa Thị Huần

Phản biện 2

Trường ĐH. Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

5

TS Bùi Duy Ngọc

Phản biện 3

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

6

PGS.TS Cao Quốc An

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

    7

PGS.TS Nguyễn Thị Bích Ngọc

Uỷ viên HĐ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Sau khi nghe NCS Đặng Xuân Thức trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt và toàn văn luận án.

Từ kết quả nghiên cứu của NCS, có thể khẳng định: Luận án đã áp dụng thành công phương pháp xử lý nhiệt độ cao để tạo màu cho ván bóc, sản xuất ván lạng kỹ thuật từ gỗ Bồ đề. Tác giả đã xác định được thông số công nghệ ép định hình phù hợp để tạo phôi lạng trong điều kiện phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất ván lạng kỹ thuật từ gỗ Bồ đề với ván bóc được tạo màu bằng công nghệ thân thiện môi trường – công nghệ xử lý nhiệt độ cao. Hội đồng thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Đặng Xuân Thức là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

Hội đồng đã ra quyết nghị: Luận án Nghiên cứu một số yếu tố công nghệ tạo ván lạng kỹ thuật từ gỗ Bồ đề (Styrax tonkinensis Pierre)” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật chế biến lâm sản mã số 62 54 03 01, với số phiếu tán thành là 7/7. Nghiên cứu sinh Đặng Xuân Thức xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật chế biến lâm sản cho NCS Đặng Xuân Thức.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Đặng Xuân Thức

PGS.TS Trần Văn Chứ – Chủ tịch Hội đồng chấm luận án điều hành buổi bảo vệ

NCS Đặng Xuân Thức tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

Các thành viên Hội đồng góp ý cho luận án

Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công 

PGS.TS Bùi Thế Đồi – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Lâm nghiệp đại diện cơ sở đào tạo phát biểu và tặng hoa chúc mừng NCS