Nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế và ngành Quản lý tài nguyên rừng

Ngày 27/7/2022, trường Đại học Lâm nghiệp (ĐHLN) đã có buổi làm việc nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế (QĐ số 1560/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 18/7/2022) và ngành Quản lý tài nguyên rừng (QĐ số 1560/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 18/7/2022).

Tham dự chương trình có: PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng; Tiểu ban nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá (TĐG) CTĐT trình độ thạc sĩ ngành QLKT, QLTNR; Đại diện Lãnh đạo Khoa KT&QTKD, Lãnh đạo Khoa QLTNR&M; Ban thư ký và thành viên nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá CTĐT trình độ thạc sĩ ngành QLKT và ngành QLTNR; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác ĐBCL phòng KT&ĐBCL.

Nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo là quá trình tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do BGD&ĐT ban hành để báo cáo về tình trạng chất lượng đào tạo, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất, cũng như các vấn đề liên quan khác; từ đó tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng đào tạo, tiến tới nâng cao chất lượng, phục vụ phát triển theo sứ mạng và mục tiêu của Nhà trường.

Chương trình làm việc diễn ra theo 2 phiên. Phiên thứ nhất diễn ra vào buổi sáng nghiệm thu báo cáo tự đánh giá CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế. Phiên thứ hai diễn ra vào buổi chiều nghiệm thu báo cáo tự đánh giá CTĐT trình độ thạc sĩ ngành Quản lý tài nguyên rừng.

Một số hình ảnh nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá CTĐT

PGS.TS. Phạm Minh Toại – Phó Hiệu trưởng phát biểu

ThS. Nguyễn Hữu Cương – Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL phát biểu

PGS.TS. Trịnh Hiền Mai phát biểu

Một số ý kiến góp ý của các thành viên nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá CTĐT

Toàn cảnh phiên họp