Nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Kế toán và ngành Thiết kế nội thất

Ngày 29/7/2022, trường Đại học Lâm nghiệp (ĐHLN) đã có buổi làm việc nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học ngành Kế toán (KT) (QĐ số 1560/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 18/7/2022) và ngành TKNT (QĐ số 1560/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 18/7/2022).

Tham dự chương trình có: PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường; Tiểu ban nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá (TĐG) CTĐT trình độ đại học ngành KT, TKNT; Đại diện Lãnh đạo Khoa KT&QTKD, Lãnh đạo Viện CNG&NT; Ban thư ký và thành viên nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành KT và ngành TKNT; Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác ĐBCL phòng KT&ĐBCL.

Nghiệm thu báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo là quá trình tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do BGD&ĐT ban hành để báo cáo về tình trạng chất lượng đào tạo, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất, cũng như các vấn đề liên quan khác; từ đó tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và quá trình thực hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng đào tạo, tiến tới nâng cao chất lượng, phục vụ phát triển theo sứ mạng và mục tiêu của Nhà trường.

Chương trình làm việc diễn ra theo 2 phiên. Phiên thứ nhất diễn ra vào buổi sáng nghiệm thu báo cáo tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành Kế toán. Phiên thứ hai diễn ra vào buổi chiều nghiệm thu báo cáo tự đánh giá CTĐT trình độ đại học ngành TKNT.

Một số hình ảnh nghiệm thu Báo cáo tự đánh giá CTĐT

PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch Hội đồng trường chủ trì cuộc họp

ThS. Nguyễn Hữu Cương – Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL phát biểu

Một số ý kiến góp ý của các thành viên nhóm công tác chuyên trách tự đánh giá CTĐT