Ngày hội việc làm VNUF 2023 và Festival học sinh, sinh viên VNUF năm 2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2022 – 2023 của trường Đại học Lâm nghiệp; Thực hiện kế hoạch số 04/KH-ĐTN ngày 20 tháng 2 năm 2023 về việc tổ chức các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2023; Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức chuỗi sự kiện “Festival học sinh, sinh viên VNUF năm 2023” với các nội dung cụ thể sau:

Mục đích:

– Chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2023);

– Đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ, định hướng nghề nghiệp, giúp sinh viên có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và sự tự tin để tiếp cận với thị trường việc làm, nâng cao cơ hội ứng tuyển thành công khi tìm việc;

– Thiết lập và tăng cường mối quan hệ giữa Nhà trường với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng và các cơ quan truyền thông, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội.

– Tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao lành mạnh, bổ ích qua đó giáo dục văn hóa, truyền thống cho học sinh, sinh viên trong Trường.

Nội dung:

– Ngày hội việc làm;

– Hội Trại thanh niên chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

– Hội chợ Văn hóa ẩm thực;

– Hội khỏe thanh niên năm 2023;

– Đại nhạc Hội chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thời gian, địa điểm:

– Thời gian: Từ 08h00 – 22h30, ngày 25 tháng 3 năm 2023 (Thứ 7) và Từ 07h30 – 11h00, ngày 26 tháng 3 năm 2023 (Chủ nhật);

– Địa điểm: Quảng trường sinh viên, Trường Đại học Lâm nghiệp;

TTTHỜI GIANNỘI DUNGTHỰC HIỆN
108h00-08h30 (25/3/2023)Đón tiếp Đại biểu, ổn định tổ chứcBan tổ chức
208h30-10h00 (25/3/2023)– Khai mạc:
+ Ngày hội việc làm
+ Hội trại thanh niên
+ Hội chợ Văn hóa ẩm thực
+ Hội khỏe thanh niên
Ban tổ chức
310h00-17h00 (25/3/2023)Diễn ra các hoạt động: Ngày hội việc làm; Hội chợ Văn hóa ẩm thực, Hội hại thanh niên, hội khỏe thanh niên.Ban tổ chức
419h30-22h30 (25/3/2023)Đại nhạc hội thanh niên chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn.Đoàn TN, Hội Sinh viên
507h30-11h00 (26/3/2023)Hội trại thanh niênĐoàn TN, Hội Sinh viên