Ngày hội trồng rừng: “Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam”

Tháng 4 năm 2009 văn kiện thiết kế dự án “Trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch (AR/CDM) tại huyện Cao phong tỉnh Hòa Bình” đã được Liên hiệp quốc chính thức phê duyệt đang ký. Bản văn kiện dự án được xây dựng thông qua dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường năng lực năng lực xúc tiến trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch (AR-CDM) ở Việt Nam” do cơ quan HTQT Nhật Bản (JICA) tài trợ, thực hiện bởi trường Đại học Lâm nghiệp dưới sự chỉ đạo của Bộ NN &PTNT.

Đây là dự án trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch đầu tiên ở Việt Nam được liên hiệp quốc phê duyệt. Công ty Honda Việt Nam đã tài trợ 3,5 tỷ đồng cho hoạt động trồng rừng của dự án này với diện tích thiêt kế là 310 ha. Ngày 19/4/2009 công ty Honda Việt Nam, Trường đại học Lâm nghiệp và UBND huyện Cao Phong tổ chức ngày hội trồng rừng “Cùng Honda giữ mãi màu xanh” tại huyện Cao phong, tỉnh Hòa Bình để khởi dộng dự án. Hiện nay, rừng AR_CDM đang được bảo vệ và phát triển tốt.

Tiếp nối thành công của dự án Trồng rừng theo Cơ chế Phát triển Sạch, ngày 22/06/2013 tại xã Nông Thượng (TX. Bắc Kạn), Công ty Honda Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã Bắc Kạn tổ chức ngày hội trồng rừng với chủ đề “Cùng Honda giữ mãi màu xanh Việt Nam” để khởi động cho dự án trồng rừng tại tỉnh Băc Kạn do Honda tài trợ với tổng kinh phí hỗ trợ là 4,9 tỷ đồng cho 490 ha rừng phòng hộ tại thị xã Bắc Kạn. Dự án do Sở NN & PTNT Bắc Kạn xây dựng với tư vấn kỹ thuật của Đại học Lâm nghiệp và các chuyên gia Nhật Bản thông qua dự án hỗ trợ kỹ thuật do JICA tài trợ (FICAB 2). Đây là lần thứ ba công ty Honda Việt Nam tài trợ cho dự án trồng rừng tại Việt Nam và cũng là lần thứ ba trường Đaị học Lâm nghiệp với công ty Honda tổ chức ngày hội trồng cây vì mục đích bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống cho người dân địa phương.

Tham dự ngày hội về phía trường Đại học Lâm nghiệp có:

– Ông Phạm Văn Chương- Phó Hiệu trưởng

– Ông Bùi Thê Đồi- Trưởng phòng KHCN&HTQT

– Bà Đỗ Thị Ngọc Bích- Phó Trưởng phòng KHCN&HTQT

– Ông Nguyễn Sĩ Hà- Bí thư đoàn thanh niên

– Cùng một số cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp.

Một số hình ảnh tại ngày hội…

PGS.TS. Phạm Văn Chương, Phó hiệu trưởng Nhà trường (thứ 2 từ phải sang)

TS. Bùi Thế Đồi, trưởng phòng KH &HTQT (thầy mặc áo xanh)