Ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh liên kết với Đại học Colorado – Hoa Kỳ)

1. Ngành đào tạo Tiếng Việt: Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình tiên tiến) Tiếng Anh: Natural Resources Management (Advanced Program) 2. Mã ngành: 72908532A 3. Thời gian đào tạo: 4.5 năm 4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 141 tín chỉ 5. Loại hình đào tạo: Chính quy 6. Mục tiêu đào tạo 6.1. Kiến…

1. Ngành đào tạo

Tiếng Việt: Quản lý tài nguyên thiên nhiên (Chương trình tiên tiến)

Tiếng Anh: Natural Resources Management (Advanced Program)

2. Mã ngành: 72908532A

3. Thời gian đào tạo: 4.5 năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa141 tín chỉ

5. Loại hình đào tạo: Chính quy

6. Mục tiêu đào tạo

6.1. Kiến thức

Ngành quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình tiên tiến) tại trường Đại học Lâm nghiệp là ngành đầu tiên đào tạo bằng tiếng Anh ở nước ta tính đến thời điểm hiện nay. Chương trình đào tạo của ngành được kế thừa từ trường Đại học bang Colorado, Hoa Kỳ. Chương trình này nhằm đào tạo ra những kỹ sư có một nền kiến thức rộng về việc sử dụng và quản lý tài nguyên thiên nhiên (TNTN).

Sau khi kết thúc chương trình, người học sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản gồm kiến thức của một số ngành khoa học về chính trị, kinh tế, văn hóa, lịch sử, tâm lý, xã hội học, tin học, tiếng Anh…là nền tảng cho việc tiếp nhận tri thức các môn học của chương trình đào tạo cũng như các kiến thức cơ bản cần thiết. Khả năng ngoại ngữ (trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu trở lên) và công nghệ thông tin phục vụ cho công việc sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, sinh viên được trang bị kiến thức cơ bản và cơ sở ngành về sinh thái tài nguyên, kiến thức QLTNTN và ứng dụng các phần mềm, công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS) và viễn thám trong QLTNTN. Kiến thức ngành về sử dụng đất và chất lượng nước, quản lý hệ sinh thái tổng hợp, sinh thái rừng, ứng dụng GIS trong QLTNTN, quản lý thực vật nhiệt đới và kiến thức chuyên môn hóa về quản lý lưu vực, quản lý tài nguyên đất, nước và rừng.

6.2. Kỹ năng

– Về kỹ năng cứng: sinh viên có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng tổ chức, tham khảo tài liệu tiếng Anh; có kỹ năng phân tích, khảo sát và giải quyết các vấn đề liên quan đến TNTN; kỹ năng sử dụng một số công cụ hỗ trợ phục vụ công tác QLTNTN, làm việc trong phòng thí nghiệm và làm việc ngoài hiện trường cũng như kỹ năng làm nghiên cứu khoa học.

– Về k ỹ năng mềm: bao gồm kỹ năng cá nhân (kỹ năng tự học, làm việc chăm chỉ, tự tin, thích ứng với công việc và những thay đổi trong công việc, kỹ năng hòa nhập với môi trường và đồng nghiệp, kỹ năng lắng nghe, quan sát, diễn giải nội dung, đặt câu hỏi); kỹ năng làm việc theo nhóm (kỹ năng làm việc theo nhóm, xây dựng và điều hành nhóm, liên kết các nhóm); kỹ năng phân tích, tư duy sáng tạo, linh hoạt (kỹ năng đánh giá hiệu suất công việc, kỹ năng tư duy phân tích) và kỹ năng thuyết trình (có khả năng thuyết trình lưu loát, kỹ năng giao tiếp tốt).

7. Vị trí làm việc của kỹ sư/cử nhân sau khi tốt nghiệp

Kỹ sư quản lý TNTN có thể làm việc ở các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước sau:

(1) Các cơ quan quản lý rừng đặc dụng: Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, Khu dự trữ sinh quyển, DAMSAR,…

(2) Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Bảo vệ thực vật, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục bảo tồn đa dạng sinh học… thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ; các sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường… cấp tỉnh.

(3) Các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo về quản lý TNTN, như Trường Đại học Lâm nghiệp, Đại học Nông Lâm thành phố HCM,… Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật…

(4) Các doanh nghiệp, các tổ chức chính phủ và phi chính phủ có các hoạt động liên quan đến tài nguyên thiên nhiên: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor), WWF, ENV, Birdlife, IUCN, SNV, FFI,…

(5) Tiếp tục học sau đại học ở các nước có sử dụng Tiếng Anh.