Ngành Lâm nghiệp (Chương trình chất lượng cao đào tạo bằng tiếng Anh liên kết với Đại học Oregan – Hoa Kỳ)

1. Ngành đào tạo: Tiếng Việt : Lâm nghiệp Tiếng Anh: Forestry 2. Mã ngành: 52620201                                3. Thời gian đào tạo: 4 năm 4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 132 tín chỉ 5. Loại hình đào tạo: Chính quy                  6. Mục tiêu đào tạo 6.1.  Kiến thức: – Có kiến thức vững vàng về các môn khoa học tự nhiên…

1. Ngành đào tạo:

Tiếng Việt : Lâm nghiệp

Tiếng Anh: Forestry

2. Mã ngành: 52620201                               

3. Thời gian đào tạo: 4 năm

4. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 132 tín chỉ

5. Loại hình đào tạo: Chính quy                 

6. Mục tiêu đào tạo

6.1.  Kiến thức:

– Có kiến thức vững vàng về các môn khoa học tự nhiên phục vụ cho mục tiêu sản xuất, nghiên cứu của ngành.

– Có kiến thức cơ bản về khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Lâm sinh, Công nghiệp rừng, Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, Quản trị kinh doanh lâm nghiệp.

– Có kiến thức cần thiết về kinh tế, quản trị kinh doanh, quản lý dự án; Có khả năng luận cứ về chính sách, kinh tế, kỹ thuật và công nghệ.

6.2.  Kỹ năng

– Sử dụng thành thạo các phương pháp điều tra, đánh giá và phân tích tài nguyên rừng và đất rừng.

– Thiết kế các công trình lâm nghiệp, xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh, các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lâm nghiệp ở các cơ sở sản xuất và nghiên cứu.

– Tư vấn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật lâm nông nghiệp cho các cơ sở sản xuất ở các địa phương.

– Tổ chức, làm việc cá nhân và theo nhóm.

– Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học chuyên ngành và văn phòng.  

7. Vị trí làm việc của kỹ sư/cử nhân sau khi tốt nghiệp

– Các cơ quan kiểm lâm, cảnh sát môi trường

– Vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên

– Các cơ quan quản lý, doanh nghiệp về nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn các cấp.

– Các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và tư vấn các cấp về lâm nghiệp, sinh thái, tài nguyên và môi trường.

– Các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn, bảo vệ tài nguyên và môi trường…