Ngành Công nghệ sinh học (Thạc sĩ)

Ngành đào tạo: Công nghệ sinh học Tên Tiếng Anh: Biotechnology Bậc đào tạo: Thạc sĩ Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Thời gian đào tạo: 2 năm. I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Đào tạo thạc sĩ Công nghệ sinh học có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe…

Ngành đào tạo: Công nghệ sinh học
Tên Tiếng Anh: Biotechnology
Bậc đào tạo: Thạc sĩ
Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ
Thời gian đào tạo: 2 năm.
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo thạc sĩ Công nghệ sinh học có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt.
II. CHUẨN ĐẦU RA
1. Kiến thức:
Làm chủ kiến thức chuyên ngành Công nghệ sinh học, có thể đảm nhiệm công
việc của chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ sinh học Nông – Lâm nghiệp và Môi trường;
Có tư duy phản biện;
Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu về Công nghệ sinh học Nông – Lâm nghiệp và
Môi trường để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ;
Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực Công nghệ sinh học;
2. Kỹ năng:
2.1. Kỹ năng cứng:
Học viên có khả năng làm việc độc lập, kỹ năng tổ chức, tham khảo tài liệu tiếng Anh, kỹ năng phân tích, khảo sát và giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên ngành kỹ thuật chế biến lâm sản.
– Kỹ năng phát hiện, phân tích các vấn đề phức tạp và đưa ra được các giải pháp sáng tạo để giải quyết vấn đề. Có thể viết được các báo cáo khoa học, báo cáo chuyên ngành
– Kỹ năng sáng tạo tri thức mới trong lĩnh vực chuyên môn. Có thể giải thích quan điểm của mình về một vất đề, phân tích quan điểm về sự lựa chọn các phương án khác nhau.
– Kỹ năng thiết lập mạng lưới hợp tác quốc gia và quốc tế trong hoạt động chuyên môn.
– Kỹ năng tổng hợp trí tuệ tập thể, dẫn dắt chuyên môn để xử lý các vấn đề quy mô khu vự và quốc tế.
2.2. Kỹ năng mềm:
Kỹ năng cá nhân: Kỹ năng tự học, làm việc chăm chỉ, tự tin, thích ứng với công việc và những thay đổi trong công việc, kỹ năng hòa nhập với môi trường và đồng nghiệp, kỹ năng lắng nghe, quan sát, diễn giải nội dung, đặt câu hỏi.
Kỹ năng làm việc theo nhóm: Kỹ năng làm việc theo nhóm, xây dựng và điều hành nhóm, liên kết các nhóm.
Kỹ năng phân tích, tư duy sáng tạo, linh hoạt: Kỹ năng đánh giá hiệu suất công việc, kỹ năng tư duy phân tích.
Kỹ năng thuyết trình: Có khả năng thuyết trình lưu loát, kỹ năng giao tiếp tốt.
3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
Có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, lâm sinh và quản lý tài nguyên rừng và đề xuất những kiến nghị có giá trị
Có khả năng định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn.
Đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ.
Bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn, có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch chuyên môn.
Có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý và hoạt động chuyên môn, có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao, có khả năng dẫn dắt chuyên môn để giải quyết những vấn đề lớn.
4. Yêu cầu về thái độ:
Biết tư duy sáng tạo và luôn học tập cập nhật, đổi mới kiến thức, có trách nhiệm,
trung thực, chính xác và hiệu quả trong công việc.
Lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, khiêm tốn.
Kiên trì, chăm chỉ, nhiệt tình, đam mê, sáng tạo.
Trung thực, kỷ luật trong công tác, tác phong công nghiệp, có tinh thần hợp tác làm việc nhóm, có thái độ cởi mở, thân tình với đồng nghiệp.

Thực hiện theo qui định của pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước.
5. Yêu cầu về ngoại ngữ:
Học viên tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học đạt trình độ tiếng Anh B1 trở lên hoặc các chứng chỉ Quốc tế tương đương hoặc cao hơn.
6. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:
Học viên tốt nghiệp trình độ thạc sĩ Công nghệ sinh học có thể làm việc tại các đơn vị: Các Viện, Trường, Trung tâm có hoạt động liên quan đến Sinh học, Công nghệ sinh học và Giống cây trồng. Các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực: Nông – Lâm nghiệp (Giống cây trồng, Bảo vệ thực vật, Chế phẩm sinh học…), Thực phẩm, Môi trường, Y dược…
7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:
Học viên tốt nghiệp ngành Công nghệ sinh học có thể làm việc và học tập cao hơn (Tiến sỹ, sau tiến sĩ) tại các tổ chức, cơ sở hoặc các trường đại học/Học viện trong và ngoài nước.