NCS Trần Quốc Hoàn bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Sáng 25/4/2014 tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh mã số 62 62 02 05 của nghiên cứu sinh (NCS) Trần Quốc Hoàn với đề tài “Nghiên cứu phân vùng lập địa phục vụ cho sản xuất lâm nghiệp tại tỉnh Bình Phước”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Vương Văn Quỳnh và TS. Đỗ Xuân Lân.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 06/07 thành viên (theo quyết định số: 181/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 04 tháng 03  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong

Hội đồng

Đơn vị công tác

1

GS.TS. Trần Hữu Viên

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn

Phản biện 1

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

PGS.TS. Ngô Đình Quế

Phản biện 2

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4

GS.TS. Ngô Quang Đê

Phản biện 3

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

5

TS. Trần Việt Hà

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

6

PGS.TS. Nguyễn Bá Ngãi

Uỷ viên HĐ

Tổng cục Lâm nghiệp

7

PGS.TS. Võ Đại Hải

Uỷ viên HĐ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Sau khi nghe NCS Trần Quốc Hoàn trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Trần Quốc Hoàn là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

Hội đồng đã ra quyết nghị và kết luận: Luận án “Nghiên cứu phân vùng lập địa phục vụ cho sản xuất lâm nghiệp tại tỉnh Bình Phước” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm Sinh;  Mã số: 62 62 02 05 với số phiếu tán thành là 6/6. Nghiên cứu sinh Trần Quốc Hoàn xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm Sinh cho NCS Trần Quốc Hoàn.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè. NCS Trần Quốc Hoàn đã tự tin bảo vệ tốt luận án của mình.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quốc Hoàn.

Chủ tịch Hội đồng công bố danh sách thành viên có mặt và công bố chương trình làm việc

Thư ký Hội đồng công bố điều kiện cho NCS bảo vệ luận án

NCS Trần Quốc Hoàn bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn – Phản biện 1 đọc bản nhận xét

PGS.TS. Ngô Đình Quế – Phản biện 2 đọc bản nhận xét

GS.TS. Ngô Quang Đê – Phản biện 3 đọc bản nhận xét

GS.TS. Vương Văn Quỳnh – Thầy hướng dẫn khoa học cho NCS phát biểu

Đại diện cơ quan công tác của NCS Ông Phạm Công phát biểu…

…và tặng hoa chúc mừng

Đại diện cơ sở đào tạo – TS. Nguyễn Văn Quân  phát biểu…

…và tặng hoa chúc mừng

NCS Trần Quốc Hoàn cùng Hội đồng