NCS Phạm Quang Tùng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Ngày 06/07/2013 tại phòng họp C nhà A2, NCS. Phạm Quang Tùng đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Nông nghiệp chuyên ngành Lâm sinh với đề tài: “Nghiên cứu một số giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực dải núi đá vôi phía Tây Nam tỉnh Hòa Bình (huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Mai Châu)” Mã số: 62 62 02 05

Giáo viên hướng dẫn: GS.TSKH. Đặng Huy Huỳnh

Luận án của NCS. Phạm Quang Tùng được Hội đồng đánh giá cao về ý nghĩa lý luận – thực tiễn và hội đủ các điều kiện qui định của một luận án tiến sĩ theo qui chế hiện hành.

Buổi lễ bảo vệ diễn ra trong không khí trang trọng, đầy ý nghĩa. Xin chúc mừng thành công của NCS. Phạm Quang Tùng.

Một số hình ảnh của lễ bảo vệ:

 

NCS. Phạm Quang Tùng chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng