NCS Nguyễn Văn Diễn bảo về thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật chế biến lâm sản

Sáng 25/01/2016, tại Trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật chế biến lâm sản mã số 62 54 03 01 của nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Văn Diễn, với đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý thủy – nhiệt đến chất lượng gỗ Bạch đàn (Eucalyptus urophylla S.T.Blanke)” Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của GS.TS Phạm Văn Chương và PGS.TS Lê Xuân Phương.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo Quyết định số: 2416/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách

trong Hội đồng

Đơn vị

công tác

   1

 GS.TS Trần Văn Chứ

 Chủ tịch HĐ 

 Trường Đại học Lâm nghiệp

   2

 PGS.TS Cao Quốc An

 Thư ký HĐ

 Trường Đại học Lâm nghiệp

   3

 PGS.TS Nguyễn Văn Thiết 

 Phản biện1

 Trường Đại học Lâm nghiệp

   4

 PGS.TS Nguyễn Thị Bích Ngọc

 Phản biện 2

 Viện KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

   5

 TS Lê Thanh Chiến

 Phản biện 3

 Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

   6

 PGS.TS Hoàng Hữu Nguyên

 Uỷ viên HĐ

 Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

   7

 TS Võ Thành Minh

 Uỷ viên HĐ

 Hội KHKT Lâm nghiệp Việt Nam

Sau khi nghe NCS Nguyễn Văn Diễn trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt và toàn văn luận án.

Từ kết quả nghiên cứu của NCS, Hội đồng đã kết luận: Luận án đã xác định được sự ảnh hưởng của các thông số công nghệ trong xử lý thuỷ – nhiệt, hướng tới cải thiện một số tính chất và nâng cao hiệu quả sử dụng gỗ Bạch đàn.  Đây là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Hội đồng đã ra Quyết nghị: Luận án Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ xử lý thủy – nhiệt đến chất lượng gố Bạch đàn (Eucalyptus urophylla S.T.Blanke)" đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật chế biến lâm sản mã số 62 54 03 01, với số phiếu tán thành là 7/7. Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Diễn xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật chế biến lâm sản cho NCS Nguyễn Văn Diễn.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Diễn

GS.TS Trần Văn Chứ – Chủ tịch Hội đồng chấm luận án điều hành buổi bảo vệ

NCS tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

Các thành viên Hội đồng góp ý cho luận án

GS.TS Phạm Văn Chương – Đại diện Người hướng dẫn phát biểu


Hội đồng chấm luận án chúc mừng NCS đã bảo vệ thành công