NCS Nguyễn Trung Hiếu bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật chế biến lâm sản tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Sáng 19/4/2014 tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật chế biến lâm sản mã số 62 54 03 01 của nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Trung Hiếu với đề tài “Nghiên cứu công nghệ biến tính nhiệt gỗ keo tai tượng (Acacia mangium Willd). Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Trần Văn Chứ – Trường Đại học Lâm Nghiệp.

Tới dự lễ bảo vệ luận án có PGS.TS Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp; các nhà khoa học trong lĩnh vực chế biến lâm sản, đại diện Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Hà Giang cùng gia đình, bạn bè, người thân và đồng nghiệp của NCS Nguyễn Trung Hiếu.

Thay mặt cho cơ sở đào tạo – Trường đại học Lâm nghiệp, TS. Đồng Thanh Hải đã công bố Quyết định thành lập hội đồng chấm luận án tiến sĩ cho NCS Nguyễn Trung Hiếu theo Quyết định số 135/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 25/02/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Thành phần Hội đồng gồm có:

PGS.TS. Nguyễn Văn Thiết – Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS. Cao Quốc An – Thư Ký Hội đồng

PGS.TS. Phạm Văn Chương – Phản biện 1

TS. Nguyễn Hồng Minh – Phản biện 2

TS. Bùi Văn Ái – Phản biện 3

TS. Lê Thanh Chiến – ỦY viên

PGS.TS Nguyễn Thị Bích Ngọc – Ủy viên

Dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Văn Thiết – Chủ tịch Hội đồng, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Trung Hiếu trong suốt những năm qua. NCS đã trình bày tóm tắt những nội dung cơ bản của luận án tiến sĩ. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu, học tập và những nỗ lực của NCS thông qua các chuyên đề nghiên cứu, kết quả của luận án. Hội đồng đã khẳng định giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài, với kết quả đánh giá 7/7 (100%) thành viên nhất trí thông qua kết quả nghiên cứu và đề nghị công nhận học vị Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật chế biến lâm sản cho NCS Nguyễn Trung Hiếu.

Vui mừng và trân trọng trước thành quả đạt được, NCS Nguyễn Trung Hiếu đã gửi lời tri ân sự giúp đỡ của các thầy cô hướng dẫn khoa học, Hội đồng khoa học chuyên ngành Kỹ thuật chế biến lâm sản; Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Hà Giang; Trường Đại học Lâm Nghiệp và đông đảo bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là vai trò của gia đình – nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên cổ vũ lớn lao cho NCS trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Một số hình ảnh Lễ bảo vệ

Thư ký Hội đồng công bố điều kiện cho NCS bảo vệ luận án

NCS Nguyễn Trung Hiếu bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Trần Văn Chứ – Thầy hướng dẫn khoa học cho NCS phát biểu..

..và tặng hoa chúc mừng

Đại diện cơ sở đào tạo – PGS.TS. Phạm Văn Chương phát biểu…

…và tặng hoa chúc mừng

Đại diện Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Hà Giang phát biểu..

…và tặng hoa chúc mừng

NCS Nguyễn Trung Hiếu cùng Hội đồng