NCS Nguyễn Tấn Liêm bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Chuyên ngành Lâm sinh tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Sáng 10/10/2014 tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh mã số 62 62 02 05 của nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Tấn Liêm với đề tài “Nghiên cứu mối liên hệ giữa thảm thực vật rừng với dòng chảy và chất lượng nước trong lưu vực sông Đăkbla, tỉnh Kon tum”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Phùng Văn Khoa và GS. TSKH. Nguyễn Ngọc Lung.

Đây là công trình nghiên cứu thủy văn rừng, được đánh giá có giá trị khoa học và thực tiễn cao. Kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung về nội dung và phương pháp nghiên cứu thủy văn rừng quy mô lưu vực ở Việt Nam. Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo Quyết định số: 1022/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong

Hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

PGS.TS. Bùi Thế Đồi

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

3

TS. Dương Tiến Đức

Phản biện 1

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

4

PGS.TS. Ngô Đình Quế

Phản biện 2

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

5

TS. Hà Quang Khải

Phản biện 3

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

6

GS.TS. Vương Văn Quỳnh

Uỷ viên HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

7

TS. Nguyễn Quang Dương

Uỷ viên HĐ

Tổng cục Lâm nghiệp

 Sau khi NCS Nguyễn Tấn Liêm trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt luận án.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của Thầy hướng dẫn khoa học, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè. NCS Nguyễn Tấn Liêm đã tự tin bảo vệ tốt luận án của mình.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Nguyễn Tấn Liêm là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao. Hội đồng đã kết luận: Luận án “Nghiên cứu mối liên hệ giữa thảm thực vật rừng với dòng chảy và chất lượng nước trong lưu vực sông Đăkbla, tỉnh Kon tum” đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành Lâm sinh với số phiếu tán thành là 7/7. Nghiên cứu sinh Nguyễn Tấn Liêm xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh cho NCS Nguyễn Tấn Liêm.

Một số hình ảnh tiêu biểu

Thư ký Hội đồng thông qua lí lịch khoa học của NCS NguyễnTấn Liêm

Một số ý kiến phản biện của Hội đồng

NCS tự tin bảo vệ luận án trước Hội đồng

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn  – Chủ tịch Hội đồng thông qua kết luận

PGS.TS. Phạm Văn Điển – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp phát biểu…

..và tặng hoa chúc mừng NCS

NCS chụp hình lưu niệm cùng Hội đồng

NCS cảm ơn Thầy hướng dẫn