NCS Cao Đình Sơn bảo vệ thành công Luận án tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh tại trường Đại học Lâm nghiệp

Sáng 26/8/2014 tại trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lâm sinh mã số 62 62 02 05 của nghiên cứu sinh (NCS) Cao Đình Sơn với đề tài “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng và phát triển cây Mắc khén (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC) tại Sơn La”. Luận án được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của PGS.TS. Võ Đại Hải

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo Quyết định số: 826/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 14 tháng 07 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp) gồm:

STT

Họ và tên

Thành viên Hội đồng

Chức trách trong

Hội đồng

Đơn vị công tác

1

PGS.TS. Phạm Xuân Hoàn

Chủ tịch HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

2

PGS.TS. Phạm Đức Tuấn

Phản biện 1

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

3

PGS.TS. Trần Minh Hợi

Phản biện 2

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

4

PGS.TS. Trần Văn Con

Phản biện 3

Viện Khoa học Lâm nghiệp

5

TS. Phạm Minh Toại

Thư ký HĐ

Trường Đại học Lâm nghiệp

6

PGS.TS. Hoàng Kim Ngũ

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

7

TS. Hà Quang Khải

Uỷ viên HĐ

Hội Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Sau khi nghe NCS Cao Đình Sơn trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 Phản biện và Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về bản luận án toàn văn và tóm tắt luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Luận án của NCS Cao Đình Sơn là một công trình nghiên cứu có hệ thống, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.

Hội đồng đã kết luận: Luận án “Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng và phát triển cây Mắc khén (Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC) tại Sơn La” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, chuyên ngành Lâm sinh;  Mã số: 62 62 02 05 với số phiếu tán thành là 7/7. Nghiên cứu sinh Cao Đình Sơn xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đề nghị cấp bằng tiến sĩ, chuyên ngành: Lâm sinh cho NCS Cao Đình Sơn .

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của Thầy hướng dẫn khoa học, đại diện Trường Đại học Lâm nghiệp – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè. NCS Cao Đình Sơn đã tự tin bảo vệ tốt luận án của mình.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ của NCS Cao Đình Sơn :

Thư ký Hội đồng công bố điều kiện cho NCS bảo vệ luận án

NCS Cao Đình Sơn bảo vệ luận án trước Hội đồng

NCS Cao Đình Sơn chụp ảnh cùng Hội đồng

NCS Cao Đình Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các Thầy cô giáo, bạn bè, gia đình và đồng nghiệp