Một số thành tựu chính của Nhà trường qua 50 năm xây dựng và phát triển

Tự hào với 50 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Lâm nghiệp đã đạt được một số thành tựu trong các lĩnh vực hoạt động chính như sau:

1. Xây dựng đội ngũ

– Về số lượng: Khi mới thành lập, toàn trường chỉ có 128 cán bộ công nhân viên, đến nay đã có gần 1.100 cán bộ viên chức, lao động (gấp gần 9 lần).

– Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chất lượng đội ngũ: Khi mới thành lập, toàn trường chỉ có 01 giảng viên trình độ tiến sỹ, sau 50 năm Trường có 2 NGND, 22 NGƯT, 8 giáo sư, 26 phó giáo sư, 158 tiến sỹ. Đội ngũ giảng viên đại học hiện nay có 565 người, trong đó có 03 giáo sư, 15 phó giáo sư, 86 tiến sĩ, 335 thạc sĩ (trong đó có 80 người đang làm nghiên cứu sinh). 

– Kết quả chính về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từng giai đoạn được tổng hợp ở bảng sau:

Thời kỳ

NGND

NGƯT

Giáo sư

Phó giáo sư

Tiến sĩ

1964 – 1984

 

 

 

2

40

1985 – 1994

1

6

1

5

23

1995 – 2004

 

9

4

10

27

2005 – 2014

1

7

3

14

68

Tổng số

2

22

8

26

158

2.Về đào tạo

– Quy mô: Tổng số SV khi thành lập Trường là 456, đến nay đã có trên 17.000 HSSV, tăng gần 45 lần.

– Ngành nghề: Khi mới thành lập cả trường có 4 ngành thuộc lĩnh vực lâm nghiệp, nay Đại học Lâm nghiệp đã trở thành trường đa ngành, đa cấp với 22 ngành đào tạo bậc đại học, 05 ngành thạc sĩ, 04 chuyên ngành tiến sĩ, 10 ngành cao đẳng, 07 ngành trung cấp và bậc phổ thông dân tộc nội trú.

– Thành tựu về đào tạo theo từng giai đoạn được tổng hợp như sau:

Thời kỳ

Kết quả đào tạo

Mở ngành đào tạo mới

Xuất bản giáo trình (đại học)

Kỹ sư,cử nhân

Thạc sĩ

Tiến sĩ

Đại học

Thạc sĩ

Tiến sĩ

1964 – 1984

5.808

Chưa đào tạo

4

Chưa đào tạo

75

1985 – 1994

2.591

0

0

2

1

3

18

1995 – 2004

6.151

262

18

9

3

1

36

2005 – 2014

17.350

2.109

25

13

1

1

48

Tổng số

31.900

2.371

43

28

5

5

177

3.Về nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế

       – Kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ đã đã đạt được theo từng giai đoạn được tổng hợp như sau:

Thời kỳ

Đề tài, dự án cấp nhà nước

Đề tài cấp bộ và tương đương

Đề tài cấp trường

Bằng phát minh sáng chế, sở hữu trí tuệ, tiến bộ kỹ thuật

Giải thưởng KHCN

 

Đề tài NCKH    sinh viên được giải thưởng

1964 – 1984

1

17

141

01

1985 – 1994

2

21

165

01

01

1995 – 2004

6

93

154

22 (cấp bộ)

2005 – 2014

14

142

298

04

02

27 (cấp bộ)

04 (quốc tế)

Tổng số

23

290

758

05

04

53

– Hợp tác quốc tế luôn được tăng cường và mở rộng; đến nay Trường đang hợp tác về đào tạo và nghiên cứu khoa học với nhiều tổ chức quốc tế, với các trường đại học và viện nghiên cứu ở 16 quốc gia như: Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Philippine, Thái Lan, Lào, Đức, Mỹ, Hà Lan, Nga, Úc, Thụy Điển…; đã tiếp nhận và triển khai hiệu quả hàng chục chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo và khoa học, công nghệ với kinh phí hàng triệu USD.

Sau 50 năm xây dựng và phát triển (trong đó có 30 năm tại địa điểm mới – Xuân Mai) đã tạo cho Trường thế và lực mới, điều kiện mới, cùng với việc đầu tư xây dựng bổ sung cơ sở vật chất kỹ thuật mới, Nhà trường đã không ngừng mở rộng quy mô, phát triển ngành nghề đào tạo; công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ đạt được nhiều thành tựu quan trọng; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng; cơ cấu tổ chức ngày càng hoàn thiện; chất lượng đội ngũ giảng viên được cải thiện đáng kể; nội bộ đoàn kết, dân chủ được phát huy và mở rộng; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, viên chức, lao động và HSSV từng bước được được nâng cao. Những thành tựu Nhà trường đạt được góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, nhất là khu vực trung du, miền núi, đặc biệt có tác động sâu sắc tới phát triển kinh tế, xã hội khu vực  Xuân Mai và các vùng lân cận; vai trò và vị thế của Nhà trường ngày càng được nâng cao. Đó là những thành quả rất đáng tự hào, là tiền đề quan trọng để Trường phát triển mạnh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Với những thành tích xuất sắc đạt được, Trường đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 2009, kỷ niệm 45 năm thành lập, Nhà trường được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; năm 2014, kỷ niệm 50 năm thành lập, Trường được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất – Đó là sự đánh giá khách quan của Đảng và Nhà nước, là phần thưởng quý giá, là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ cán bộ, viên chức, HSSV của Trường sau 50 năm xây dựng và phát triển.

Ngày 16 tháng 11 năm 2014, Nhà trường tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất – một sự kiện, một mốc son có ý nghĩa lớn lao trong quá trình xây dựng và phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp.