Mobifone tặng sim cho SV K52, 53, 54 – những SV chưa được tặng

Theo chương trình này, toàn thể SV K52, 53, 54 sẽ được mobifone tặng 01 sim, gói cước Q-Student của mobifone, trừ những SV đã được tặng. Các SV photocopy CMNT và thẻ SV nộp cho BCH chi đoàn, BCH chi đoàn tổng hợp vào danh sách theo mẫu và nộp về Văn phòng Đoàn trường…

Theo chương trình này, toàn thể SV K52, 53, 54 sẽ được mobifone tặng 01 sim, gói cước Q-Student của mobifone, trừ những SV đã được tặng.
Các SV photocopy CMNT và thẻ SV nộp cho BCH chi đoàn, BCH chi đoàn tổng hợp vào danh sách theo mẫu và nộp về Văn phòng Đoàn trường trước ngày 25/12/2009.