Mẫu đơn xin thi tuyển cao học đợt 1 năm 2013

  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   ĐƠN XIN THI TUYỂN CAO HỌC       Năm ……đợt……  Kính gửi:   Hội đồng Tuyển sinh SĐH – Trường Đại học Lâm nghiệp   Tên tôi là: ………………………………………………………………………………….Nam          Nữ   Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………………………. Nơi sinh: ………………………………………………………………………………………………………………….. Dân tộc: …………………….; là Đảng…

 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN THI TUYỂN CAO HỌC      

Năm ……đợt……

 Kính gửi:   Hội đồng Tuyển sinh SĐH – Trường Đại học Lâm nghiệp

 

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………….Nam          Nữ  

Sinh ngày:……………………………………………………………………………………………………………….

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………….; là Đảng viên         Đoàn viên        

Tốt nghiệp đại học năm: ……………………………………………………………………

Loại tốt nghiệp: ……………………………………………………………………………..  

Chuyên ngành: ………………………………………………của Trường …………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Hiện đang làm việc tại: ………………………………………………………………………………………………

Từ  ngày  ……… tháng   ……. năm  ……… đến  ……..ngày   ……..tháng  ……….năm….        

Điện thoại: NR……………………….DĐ:……………………………CQ:………………….

Email:………………………………………………………………………………………….

Đối tượng dự thi:

            – Cán bộ hành chính, sự nghiệp nhà nước (biên chế hoặc HĐLĐ dài hạn)

            – Cán bộ thuộc doanh nghiệp quốc doanh, tư nhân

            – Thí sinh tự do

Tôi có nguyện vọng xin dự thi tuyển:

Cao học:

            – Chuyên ngành Lâm học – mã số: 60 62 02 01

            – Chuyên ngành Công nghệ chế biến lâm sản- mã số: 60 54 03 01

– Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí – mã số: 60 52 01 03

– Chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng – mã số: 60 62 02 11

– Chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp – mã số: 60 62 01 15                                                                

Nguyện vọng tham dự chương trình ôn tập thi tuyển do nhà trường tổ chức:

Có     ; Không

Nếu thi đỗ, tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định và quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành của Bộ GD&ĐT và của nhà trường.

Tôi xin gửi các giấy tờ kèm theo đơn dự thi này:

            1. Sơ yếu lý lịch.

            2. Bằng tốt nghiệp: đại học     ;  và bảng điểm        (bản công chứng)

            3. Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa.

            4. Minh chứng đối tượng ưu tiên.

            5. Chứng chỉ môn học bổ sung kiến thức.

            6. Bản sao công chứng QĐ tuyển dụng (bổ nhiệm) hoặc hợp đồng LĐ dài hạn.

            7. 4 ảnh mầu 3×4 (cm) và bốn phong bì đã dán tem có địa chỉ của người dự thi.

            8. Công văn giới thiệu thí sinh dự thi của Thủ trưởng cơ quan.

(Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật ).

                                                                               ………… Ngày       tháng       năm 20…..  

 Xác nhận của thủ trưởng nơi làm việc                                              Người làm đơn

               (Ký tên, đóng dấu)                                                             (Ký và ghi rõ họ tên)