Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018

Sáng 23/11/2018, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Vụ pháp chế – Ủy ban Dân tộc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018.

Tới dự lớp bồi dưỡng có ông Phan Hồng Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế – Ủy ban Dân tộc; TS. Trần Văn Đạt – Bộ Tư pháp, báo cáo viên lớp bồi dưỡng.

Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có GS.TS. Phạm Văn Chương và PGS.TS. Trần Quang Bảo – Phó Hiệu trưởng; Lãnh đạo, cán bộ các đơn vị liên quan; và 44 học viên tham gia lớp bồi dưỡng.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) với sự tham gia của 44 học viên là cán bộ công chức, viên chức đang công tác tại Ủy ban Dân tộc và Trường Đại học Lâm nghiệp. Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên sẽ được trang bị các kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ, kỹ năng tham mưu xây dựng và ban hành văn bản QPPL.

Ông Phan Hồng Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế – Ủy ban Dân tộc phát biểu

Phát biểu tại lớp bồi dưỡng, ông Phan Hồng Thủy – Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế – Ủy ban Dân tộc cho biết việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật là chiến lược lâu dài của sự nghiệp xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện nay để có những văn bản chất lượng, đưa pháp luật áp dụng hiệu quả trong xã hội… Để lớp bồi dưỡng đạt kết quả cao. Ông yêu cầu các học viên, báo cáo viên tập trung nghiên cứu, tích cực trao đổi, nắm vững các nội dung của Luật ban hành văn bản QPPL, hoàn thành tốt các nội dung và đạt mục tiêu bồi dưỡng đặt ra.

GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, GS.TS. Phạm Văn Chương – Phó Hiệu trưởng đã gửi lời cảm ơn Vụ pháp chế, Ủy ban Dân tộc đã tạo điều kiện phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng. Đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ xây dựng và ban hành văn bản QPPL cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nhằm áp dụng vào công tác chuyên môn. Đồng thời, thầy Phó Hiệu trưởng đã động viên các học viên tập trung về thời gian, tham gia đầy đủ, nghiêm túc, hoàn thành kế hoạch đề ra của lớp bồi dưỡng.

TS. Trần Văn Đạt – báo cáo viên trình bày các nội dung

Tại lớp bồi dưỡng, TS. Trần Văn Đạt – báo cáo viên đã giới thiệu những nội dung chính, những điểm mới của công tác xây dựng pháp luật theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, gồm: khái niệm, hệ thống văn bản QPPL hiện hành; trách nhiệm trong xây dựng văn bản QPPL; các hành vi bị nghiêm cấm; văn bản quy định cho tiết, quy trình xây dựng chính sách, đánh giá tác động, tính dân chủ, công khai minh bạch; đăng Công báo, công bố, đăng tải, đưa tin văn bản QPPL; quy định cụ thể về quyền kiến nghị, quyền trình dự án luật, pháp luật; nâng cao vai trò của Chính phủ trong xây dựng pháp luật; sửa đổi một số quy định về thẩm định, thẩm tra, xem xét thông qua văn bản QPPL; trình tự, thủ tục rút gọn; hiệu lực và nguyên tắc áp dụng văn bản QPPL… đồng thời giải đáp nhiều câu hỏi của học viên về một số vướng mắc liên quan đến nghiệp vụ xây dựng và ban hành văn bản QPPL ở đơn vị công tác.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng