Liên kết đào tạo với một số trường đại học quốc tế

TRUNG QUỐC: 1. Đại học lâm nghiệp Bắc Kinh.  Website: http://www.bjfu.edu.cn/ hoặc http://www.bjfu.edu.cn/english/ 2. Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh. Website: http://www.njfu.edu.cn/  3. Học viện Lâm nghiệp Tây Nam. 4. Viện nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới Quảng Châu. 5. Trung tâm nghiên cứu tre trúc Hoàng Châu. ĐỨC: 1. Trường Đại học kỹ thuật Dresden. Website: http://tu-dresden.de/  2. Viện…

TRUNG QUỐC:
1. Đại học lâm nghiệp Bắc Kinh. 
Website: http://www.bjfu.edu.cn/ hoặc http://www.bjfu.edu.cn/english/
2. Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh.
Website: http://www.njfu.edu.cn/ 
3. Học viện Lâm nghiệp Tây Nam.
4. Viện nghiên cứu Lâm nghiệp nhiệt đới Quảng Châu.
5. Trung tâm nghiên cứu tre trúc Hoàng Châu.
ĐỨC:
1. Trường Đại học kỹ thuật Dresden.
Website: http://tu-dresden.de/ 
2. Viện Lâm nghiệp và gỗ quốc tế Tharandt.
Website: http://www.forst.tu-dresden.de/Inter/
3. Trường Đại học Goettingen (The University of Goettingen).
Website:http://www.uni-goettingen.de/en/1.html   
CANADA:
1. Trường Đại học Selkirk
Website: http://www.selkirkuniversity.com/
 2. Trường Đại học Olds
Website: http://www.oldscollege.ca/
3. Viện Đại học Fraser Valley
Website: http://www.ufv.ca/home.htm
THÁI  LAN:
1. Trường Đại học Kasetsart.
Website: http://www.ku.ac.th/
2. Trung tâm Đào tạo Lâm nghiệp cộng đồng RECOFTC
Website: http://www.recoftc.org/site/ 
NHẬT
Trường Đại học Kyoto
Website: http://www.kyoto-u.ac.jp/en
LÀO
Trường Đại học Quốc gia Lào
Website: http://www.canpub.com/nuol/
MỸ
Trường Đại học Bang Colorado
PHILIPPIN
Trường Đại học Los Banõs
ÚC
Trường Đại học Melbourne 
NGA             
Trường Đại học lâm nghiệp Saint Perterburg
CAMPUCHIA
Trường Đại học khoa học Nông lâm Hoàng gia