LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ 30/01/2012 ĐẾN 03/02/2012

                  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT             TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ 30/01/2012 ĐẾN 03/02/2012     THỨ NGÀY BUỔI NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NCT   Thứ Hai 30/01/2012 Sáng           Chiều Chiều           Thứ Ba 31/01/2012 Sáng…

 

 

              BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

            TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ 30/01/2012 ĐẾN 03/02/2012

 

 

THỨ NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
THÀNH PHẦN
ĐỊA ĐIỂM
NCT

 

Thứ Hai 30/01/2012

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Ba 31/01/2012

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Tư  01/02/2012

Sáng

 

 

 

 

 

ChiềuChiều

 

 

 

 

 

Thứ  Năm 03/02/2012

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều Chiều

 

 

 

 

 

Thứ Sáu 03/02/2012

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều 14h00Chiều

Kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng; Gặp mặt đầu xuân Nhâm thìn 2012 và triển khai công tác đầu năm

– Đảng ủy; BGH; Thường vụ Công đoàn Trường; Bí thư, Phó bí thư  đoàn TN; Trưởng Ban nữ công; Trưởng Ban TTND; Chủ tịch Hội chữ thập đỏ; Chủ tịch Hội SV

– Chi ủy các Chi bộ; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Tổ trưởng công đoàn trực thuộc.

– Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm bộ môn; Tổ trưởng, tổ Phó các tổ công tác và tương đương.

– Các CBVC là PGS, TS.

Phòng họp C

Bí thư Đảng ủy

 và Hiệu trưởng

 

 

           Nơi nhận:

– BGH;

– Các đơn vị (để thực hiện);

– VP CĐ, Đ ủy;

– Ban CNTT;

– Trạm Y tế, tổ xe;

– Lưu VT, HCTH.

 

Ghi chú: – Xe trực cấp cứu ngoài giờ: XE ÔNG THÁP

                – Điện thoại DĐ:0915.085.002

Ngày 30 tháng 01 năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG HCTH

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn An