Lịch sinh hoạt tuần từ 16/1 đến 20/1 năm 2012

    BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP   LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ 16/01/2012 ĐẾN 20/01/2012   THỨ NGÀY BUỔI NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NCT     Thứ Hai 16/01/2012 Sáng             Chiều Chiều             Thứ Ba 17/01/2012…

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

LỊCH SINH HOẠT TUẦN TỪ 16/01/2012 ĐẾN 20/01/2012

 

THỨ NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
THÀNH PHẦN
ĐỊA ĐIỂM
NCT

 

 

Thứ Hai 16/01/2012

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều Chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ Ba 17/01/2012

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều Chiều

 

 

 

 

 

 

Thứ Tư  18/01/2012

Sáng

 

 

 

 

 

 

ChiềuChiều

 

 

 

 

 

 

Thứ  Năm 19/01/2012

Sáng

 

 

 

 

 

 

Chiều 14h30Chiều

Họp tất niên

– Đảng ủy; BGH; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn Trường; Bí thư đoàn TN; Trưởng Ban nữ công; Trưởng Ban TTND; Chủ tịch Hội chữ thập đỏ.

– Bí thư Chi bộ; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Tổ trưởng công đoàn trực thuộc.

– Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm bộ môn; Tổ trưởng, tổ Phó các tổ công tác và tương đương.

– Các CBVC là PGS, TS.

Phòng họp C

Ô Viên

 

 

Thứ Sáu 20/07/2012

Sáng

 

 

 

 

 

 

ChiềuChiều

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

– BGH;

– Các đơn vị (để thực hiện);

– VP CĐ, Đ ủy;

– Ban CNTT;

– Trạm Y tế, tổ xe;

– Lưu VT, HCTH.

 

Ghi chú: – Xe trực cấp cứu ngoài giờ: XE THỤC

                – Điện thoại DĐ:0912.766.908

Ngày 14 tháng 01 năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Yên