LỊCH ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ đợt 1 năm 2011

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011 THÔNG BÁO LỊCH ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ  Đợt 1 năm 2011     Trường…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2011

THÔNG BÁO

LỊCH ÔN TẬP VÀ THI TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

Đợt 1 năm 2011

 

 

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo về kế hoạch ôn tập và thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2011 như sau:

Thời gian ôn tập:                    Từ  ngày 18 tháng 02 năm 2011.

Thời gian thi tuyển:       Ngày 11, 12, 13 tháng 3 năm 2011.

Địa điểm tổ chức ôn tập và thi tuyển:

– Trường đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai – Chương  Mỹ – Hà Nội.

          Điện thoại liên hệ:      043.3840541   hoặc   043.3608411

          Email: sdhlamnghiep@yahoo.comhoặc sdhvfu@gmail.com

         Cơ sở 2 trường Đại học Lâm nghiệp – Trảng Bom – Đồng Nai.

          Điện thoại liên hệ:             Mr. Trà       0984.154486

Thí sinh ôn thi đăng ký trước ngày 17/02/2011.

                                                              KHOA ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC