LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 13/02/2012 đến ngày 17/02/2012

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                     TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP    Tuần 08 năm 2012 Tuần 29 năm học 2011-2012   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 13/02/2012 đến ngày 17/02/2012)   NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NGƯỜI CT Thứ hai 13/02/2012   Sáng (09h00) Họp Thường vụ Đảng…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

  


Tuần 08 năm 2012

Tuần 29 năm học 2011-2012

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 13/02/2012 đến ngày 17/02/2012)

 

NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NGƯỜI CT

Thứ hai

13/02/2012

 

Sáng

(09h00)

Họp Thường vụ Đảng ủy

Các đồng chí ủy viên Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp

206

Ô. Tuấn

 

Chiều

(13h30)

Họp Đảng ủy

Các đồng chí ủy viên  BCH Đảng  bộ Trường.

Phòng họp

206

Ô. Tuấn

Thứ ba

14/02/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ tư

15/02/2012

 

Chiều

(14h00)

Họp giao nhiệm vụ cho phòng HCTH và Trung tâm dịch vụ

– Ban giám hiệu;

– Trưởng các đơn vị: Phòng TCCB, phòng HCTH, Phòng TCKT, phòng Đào tạo, phòng KT&ĐBCL, phòng QLTB&ĐT, Trung tâm dịch vụ.

Phòng họp

206

 

Ô. Viên

Thứ năm 16/02/2012

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

17/02/2012

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

– BGH;

– Trưởng các đơn vị (Để thực hiện);

– Ban CNTT (Để đăng trang tin);

– Lưu VT, HCTH.

 

 Ghi chú:Thường trực xe trong ngày + trực cấp cứu ngoài giờ:

                                 Ông Anh – SĐT: 098. 611. 0031

 

Ngày 10 tháng 02 năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Yên