lịch công tác tuần 47

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP           Tuần 47 năm 2012   LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 12/11/2012 đến ngày 18/11/2012)     NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NCT   Thứ Hai 12/11/2012 Buổi chiều (Từ 14h00) Tập huấn sử…

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

 
   

 

Tuần 47 năm 2012

 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 12/11/2012 đến ngày 18/11/2012)

 

 

NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

 

Thứ Hai

12/11/2012

Buổi chiều

(Từ 14h00)

Tập huấn sử dụng hệ thống học tập trực tuyến – Eleanging.

Khoa Lâm học; Khoa Lý luận chính trị; Ban Phổ thông Dân tộc nội trú.

Phòng 202

Nhà T2

Ban CNTT

 

Thứ Ba

13/11/2012

Buổi sáng

(Từ 8h00)

Tập huấn sử dụng hệ thống học tập trực tuyến – Eleanging.

Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Khoa Cơ điện – Công trình.

Phòng 202

Nhà T2

Ban CNTT

 

Buổi sáng

(Từ 8h00)

Bế giảng lớp đào tạo ngắn hạn về CNSH

BCN khoa Lâm học; Ban Chỉ đạo tổ chức mở các lớp đào tạo ngắn hạn về CNSH năm 2012 (theo Quyết định số 1075/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 14/9/2012 của Hiệu trưởng); CBVC Trung tâm Giống và CNSH.

Phòng hop

C

Ô Chương

 

Buổi chiều

(Từ 14h00)

Tập huấn sử dụng hệ thống học tập trực tuyến – Eleanging.

Khoa Chế biến lâm sản; Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường.

Phòng 202

Nhà T2

Ban CNTT

 

Buổi chiều

(Từ 13h30)

Giao Ban công tác Sinh viên.

BGH; Phòng CT-CTSV; Phòng ĐT; Phòng HCTH; Phòng KT&ĐBCL; Trung tâm DV; Ban PT DTNT; Bí thư đoàn TN; Chủ tịch Hội SV; BCN và Trợ lý các khoa.

Phòng họp

C

Ô Chứ

 

Thứ Tư

14/11/2012

 

 

 

 

 

 

Thứ năm

15/11/2012

 

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

16/11/2012

Buổi sáng

(Từ 7h30)

Tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3 năm 2012.

Theo Quyết định số 1334/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 05/11/2012.

Phòng họp

C

Ban Tổ chức

 

Thứ bảy

17/11/2012

Buổi sáng

(Từ 7h30)

Tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3 năm 2012.

Theo Quyết định số 1334/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 05/11/2012.

Phòng họp

C

Ban Tổ chức

 

Chủ Nhật

18/11/2012

Buổi sáng

(Từ 7h30)

Tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh đối tượng 3 năm 2012.

Theo Quyết định số 1334/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 05/11/2012.

Phòng họp

C

Ban Tổ chúc

 

 

Nơi nhận:

– BGH (để báo cáo);

– Trưởng các đơn vị (để thực hiện);

– Ban CNTT (để đăng trang tin);

– Lưu VT, HCTH.

 

Ghi chú:  Thường trực xe trong ngày + trực cấp cứu ngoài giờ:

                              Ông Hà  – SĐT: 0915.437.626.

 

 

 

Ngày 09 tháng 11 năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Yên