Lịch công tác tuần 39 (Từ ngày 17/9/2012 đến ngày 23/9/2012)

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP   Tuần 39 năm 2012                                 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN  (Từ ngày 17/9/2012 đến ngày 23/9/2012)     NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NCT Thứ Ba 18/9/2012 Cả ngày (Từ 8h30) Họp Hội đồng chức danh Giáo…

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

                                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 


Tuần 39 năm 2012

 

                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 

(Từ ngày 17/9/2012 đến ngày 23/9/2012)

 

 

NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Ba

18/9/2012

Cả ngày

(Từ 8h30)

Họp Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở

Trường Đại học Lâm nghiệp.

Các thành viên Hội  đồng theo Quyết định số 36/QĐ-HĐCDGSNN  ngày 25/6/2012 và các ứng viên chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2012.

Phòng họp

206

Chủ tịch HĐ

Buổi chiều

(Từ 13h30)

Rà soát Kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013

Khoa CBLS

BGH; Phòng ĐT; Phòng TCCB; Phòng TC-KT; Phòng KT&ĐBCL; Phòng HCTH; Phòng QLTB&ĐT; Phòng KHCN&HTQT; Phòng CTCT-SV; Ban CNTT; Ban CN khoa: Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm các bộ môn; Ban Giám đốc Trung tâm THTN.

Văn phòng khoa CBLS

Ô Tuấn

Buổi tối

(Từ 19h30)

Khai giảng năm học mới 2012-2013

Ban Phổ thông dân tộc nội trú

Khách  mời và toàn thể Cán bộ, Giáo viên, Học sinh của Ban Phổ thông dân tộc nội trú.

Giảng đường

G6

Ban PTDTNT

Thứ Tư

19/9/2012

Buổi sáng

(Từ 7h00)

Rà soát Kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013

Khoa KT – QTKD

BGH; Phòng ĐT; Phòng TCCB; Phòng TC-KT; Phòng KT&ĐBCL; Phòng HCTH; Phòng QLTB&ĐT; Phòng KHCN&HTQT; Phòng CTCT-SV; Ban CNTT; Ban CN khoa: Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm các bộ môn; Ban Giám đốc Trung tâm THTN.

Văn phòng khoa KT-QTKD

Ô Tuấn

Buổi sáng

(từ 8h30)

Hội thảo về xây dựng Đề án chuyển đồi rừng, thành phố Hà Nội.

Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội; Công ty Tư vấn ĐT &PTLN; Các đại biểu khách mời.

Phòng họp 206

BGH

Buổi sáng

(từ 9h00)

Làm việc và tiếp đoàn Đại biểu trường Cao đẳng Kỹ thuật cơ khí Quảng Tây.

Ban Giám hiệu; Phòng KHCN&HTQT

Phòng họp 306

BGH

Buổi chiều

(Từ 13h30)

Rà soát Kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013

Khoa CĐ – CT

BGH; Phòng ĐT; Phòng TCCB; Phòng TC-KT; Phòng KT&ĐBCL; Phòng HCTH; Phòng QLTB&ĐT; Phòng KHCN&HTQT; Phòng CTCT-SV; Ban CNTT; Ban CN khoa: Chủ nhiệm và Phó chủ nhiệm các bộ môn; Ban Giám đốc Trung tâm THTN.

Văn phòng khoa CĐ-CT

Ô Tuấn

Thứ Sáu

21/9/2012

Buổi sáng

(Từ 8h00)

Khai mạc kỳ thi tuyển dụng VC năm 2012

Hội đồng tuyển dụng; Ban coi thi; Ban thanh tra; Phòng tổ chức cán bộ; Thí sinh dự thi.

Phòng họp C

Chủ tịch

HĐ TD

Buổi sáng

(từ 7h30)

Giao ban Công tác Sinh viên tháng 9

BGH; Phòng CT – CTSV; Phòng ĐT; Phòng HCTH; Phòng KT&ĐBCL; Trung tâm DV; Ban PT DTNT; Bí thư đoàn TN; Chủ tịch Hội SV; Ban chủ nhiệm và trợ lý các khoa.

Phòng họp 206

Ô Chứ

Buổi chiều

(Từ 14h00)

Họp Trưởng các tiểu ban chấm thi tuyển dụng Viên chức.

Các Trưởng tiểu ban theo Quyết định số 1066/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 12/9/2012.

Phòng họp 206

Ô Viên

Thứ Bảy

22/9/2012

Cả ngày

 

Thi tuyển dụng viên chức

Ban coi thi; Ban thanh tra; Tổ bảo vệ

Giảng đường G5

Trưởng ban coi thi

Buổi sáng

(từ 7h30)

Bảo vệ Luận án cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Ngoãn.

Khoa SĐH; Các thành viên Hội đồng; Khách mời

Phòng họp C

Khoa SĐH

Chủ Nhật

23/9/2012

Cả ngày

 

Thi tuyển dụng viên chức

Ban coi thi; Tổ bảo vệ

Giảng đường G5

Trưởng ban coi thi

 

Nơi nhận:

– BGH (để báo cáo);

– Trưởng các đơn vị (để thực hiện);

– Ban CNTT (để đăng trang tin);

– Lưu VT, HCTH.

 

Ghi chú:  Thường trực xe trong ngày + trực cấp cứu ngoài giờ:

                              Ông Hiệp – SĐT: 0915 472 637.

 

Ngày 19  tháng 9 năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Yên