Lịch công tác tuần 34

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                    TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP                                Tuần 34 năm 2012                              LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 13/8/2012 đến ngày 17/8/2012)   NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NCT Thứ Hai 13/8/2012 Sáng (Từ 09h00) Gặp mặt và trao đổi…

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 


                             Tuần 34 năm 2012

 

 

                         LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 13/8/2012 đến ngày 17/8/2012)

 

NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai

13/8/2012

Sáng

(Từ 09h00)

Gặp mặt và trao đổi về cơ hội hợp tác với chuyên gia đến từ Đại học Kyushu (Nhật Bản) và trường Đại học Tây Bắc (Việt Nam).

– BGH;

– Phòng KHCN&HTQT;

– Khoa QLTNR&MT, TT Giống & CNSH.

Phòng họp 206

Ô. Chương

Chiều

(Từ 14h00)

Họp Hội đồng tuyển dụng năm 2012.

Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 341/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 16/4/2012.

Phòng họp 206

Ô. Viên

Thứ Ba

14/8/2012

Chiều

(Từ 14h00)

Rà soát thống nhất Quy trình quản lý đề tài

cấp địa phương.

Phòng: KHCN&HTQT, QLTB&ĐT; TC-KT.

Phòng họp 206

Ô. Chương

Chiều

(Từ 13h30)

Giao ban Công tác sinh viên tháng 8/2012.

BGH; Phòng: CT-CTSV, ĐT, HCTH, KT&ĐBCL; TTDV, Ban PTDTNT; Bí thư ĐTN, Chủ tịch HSV; BCN và Trợ lý các khoa.

Phòng họp C

Ô. Chứ

Thứ Tư

15/8/2012

 

 

 

 

 

Thứ Năm

16/8/2012

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

17/8/2012

Sáng

(Từ 08h00)

Họp Hội đồng nghiệm thu chuyên đề NCKH.

Hội đồng nghiệm thu, Chủ trì các chuyên đề và khách mời.

Phòng họp 206

Phòng KHCN&HTQT

Sáng

(Từ 09h00)

Bế giảng lớp Bồi dưỡng phương pháp sư phạm.

Học viên, Đại biểu và Khách mời.

Phòng họp C

– Trường QLCB;

– Trường ĐHLN.

 

Nơi nhận:

– BGH (để báo cáo);

– Trưởng các đơn vị (để thực hiện);

– Ban CNTT (để đăng trang tin);

– Trạm Y tế (để thực hiện);

– Tổ xe (để thực hiện);

– Lưu VT, HCTH.

 

Ghi chú:  Thường trực xe trong ngày + trực cấp cứu ngoài giờ:

                              Ông Phấn – SĐT: 0912.581.954

 

Ngày 10 tháng 8 năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Yên