LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 (Từ ngày 25/6/2012 đến ngày 30/6/2012)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT       TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP   Tuần 27 năm 2012 Tuần 48 năm học 2011-2012                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 25/6/2012 đến ngày 30/6/2012)   NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NCT Thứ Hai 25/6/2012 Buổi chiều (Từ 14h00) Họp Hội đồng…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

      TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

Tuần 27 năm 2012

Tuần 48 năm học 2011-2012

 

                          LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 25/6/2012 đến ngày 30/6/2012)

 

NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai

25/6/2012

Buổi chiều

(Từ 14h00)

Họp Hội đồng tuyển dụng năm 2012

Các thành viên Hội đồng tuyển dụng theo Quyết định số 341/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 16/4/2012.

Phòng họp 206

Ô Viên

Buổi chiều

(Từ 14h00)

Trao đổi học thuật giữa GS. Tong Mahn AHN (Hàn Quốc) và giáo viên, sinh viên ngành Lâm nghiệp đô thị.

Giáo viên Bộ môn LNĐT; Sinh viên ngành LNĐT và những người quan tâm.

Phòng họp C

Bộ môn LNĐT

Buổi chiều

(Từ 16h30)

Lãnh đạo Trường tiếp và làm việc với GS Tong Mahn AHN.

BGH; Phòng KHCN&HTQT; Phòng Đào tạo; Khoa Lâm học; Bộ môn LNĐT.

Phòng họp 206

BGH

Thứ Ba

26/6/2012

Buổi sáng

(Từ 8h00)

Chấm luận án tiến sỹ cấp Trường

Hội đồng và khách mời

Phòng họp C

Chủ tịch HĐ

Thứ Tư

27/6/2012

 

 

 

 

 

Thứ Năm

28/6/2012

Buổi sáng

(Từ 8h00)

Làm việc với GS Hiromi Mizunaga trường Đại học Shizuoka Nhật bản về Chương trình hợp tác và trao đổi sinh viên.

Ban giám hiệu; Phòng KHCN&HTQT; Khoa SĐH

Phòng họp 206

BGH

Thứ Sáu

29/6/2012

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

30/6/2012

Buổi sáng

(Từ 8h00)

Chấm luận án tiến sỹ cấp Trường

Hội đồng và khách mời

Phòng họp C

Chủ tịch HĐ

 

Nơi nhận:

– BGH (để báo cáo);

– Trưởng các đơn vị (để thực hiện);

– Ban CNTT (để đăng trang tin);

– Lưu VT, HCTH.

 

Ghi chú: Thường trực xe trong ngày + trực cấp cứu ngoài giờ:

                              Ông Hiệp – SĐT: 0915.472.637

 

Ngày 22 tháng 6 năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Yên