Lịch công tác tuần 23

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP   Tuần 23 năm 2012 Tuần 44 năm học 2011-2012                                     LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 28/5/2012 đến ngày 02/6/2012)   NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NCT Thứ Hai 28/5/2012           Thứ Ba 29/5/2012…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

                                TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 


Tuần 23 năm 2012

Tuần 44 năm học 2011-2012

                                    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 28/5/2012 đến ngày 02/6/2012)

 

NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai

28/5/2012

 

 

 

 

 

Thứ Ba

29/5/2012

 

 

 

 

 

Thứ Tư

30/5/2012

Buổi chiều

(Từ 14h00)

Họp Ban chấp hành Công đoàn mở rộng.

– Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường;

– Chủ tịch và Tổ trưởng các công đoàn trực thuộc.

Phòng họp 206

Ô Quân

Thứ Năm

31/5/2012

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

01/6/2012

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

02/6/2012

Buổi sáng

(Từ 7h30)

Hội nghị học tập quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XI.

Toàn thể Đảng viên (cơ sở chính)

Hội trường G6

BTV Đảng ủy

 

Nơi nhận:

– BGH;

– Trưởng các đơn vị (Để thực hiện);

– Ban CNTT (Để đăng trang tin);

– Lưu VT, HCTH.

 

Ghi chú:  Thường trực xe trong ngày + trực cấp cứu ngoài giờ:

                              Ông Thục – SĐT: 0912.766.908

 

Ngày 25 tháng 5 năm 2012

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG HCTH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Yên