Lịch công tác tuần 17 năm 2012

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT             TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP   Tuần 17 năm 2012 Tuần 38 năm học 2011-2012                                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN (Từ ngày 16/4/2012 đến ngày 20/4/2012)   NGÀY THÁNG THỜI GIAN NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM NCT Thứ Hai 16/4/2012           Thứ Ba 17/4/2012…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

            TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 


Tuần 17 năm 2012

Tuần 38 năm học 2011-2012

 

                             LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(Từ ngày 16/4/2012 đến ngày 20/4/2012)

 

NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

NCT

Thứ Hai

16/4/2012

 

 

 

 

 

Thứ Ba

17/4/2012

 

 

 

 

 

Thứ Tư

18/4/2012

Buổi chiều

(Từ 14h00)

Họp bàn công tác tuyển dụng năm 2012

– Các thành viên Hội đồng tuyển dụng theo Quyết định số 341/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 10/4/2012;

– Ô Tuấn, Bí thư Đảng ủy, PHT phụ trách chuyên môn;

– Ô Hồng, Phó chủ tịch Công đoàn;

– Trưởng các phòng: TCCB, Đào tạo, Tài chính kế toán.

– CN các khoa: KT&QTKD, Lâm học, QLTNR&MT, CBLS, CĐ-CT; Giám đốc Cơ sở II.

Phòng họp 206

Ô Viên

Thứ Năm

19/4/2012

Buổi chiều

(Từ 14h00)

Hội nghị đánh giá, tổng kết Lễ hội tuổi trẻ khu vực Xuân Mai năm 2012.

– BGH; Các thành viên BCĐ theo Quyết định số 148/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 02/3/2012;

– Trưởng các tiểu ban phục vụ, tham gia Lễ hội  theo Quyết định số 175/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 12/3/2012;

Phòng họp 206

Ô Viên

Thứ sáu

20/4/2012

Buổi sáng

(Từ 8h00)

Bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Lê Ngọc Anh với đề tài “Nghiên cứu giải pháp phát triển bền vững lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh Hà Tây” Chuyên ngành: Điều tra và Qui hoạch rừng. Mã số: 62626010.

– Hội đồng chấm Luận án Tiến sĩ cấp Trường;

– Khách mời.

Phòng họp C

Chủ tịch HĐ