Lễ trao giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 2012

Ngày 05 tháng 01 năm 2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các cơ quan: Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên. Tại Đồng Nai

Năm 2012 là năm thứ hai Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với các cơ quan: Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam – VIFOTEC), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức xét tặng Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên.

Tiếp bước truyền thống và thành tích nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam anh hùng, năm nay nhiều sinh viên, nhóm sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp đã tích cực tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học. Một số trong những đề tài đó đã được gửi về Ban tổ chức để tham gia xét tặng giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2012”.

Kết quả năm 2012, sinh viên Lê Thái Sơn đại diện nhóm nghiên cửu lên nhận giải nhất đề tài Nghiên cứu ứng dụng ảnh viễn thám Spot-5 để xác định phân bố và khả năng hấp thục cacbon của trạng thái rừng tại xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; sinh viên Bùi Thùy Linh đạt giải Khuyến khích đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống Lan giáng hương thơm bằng phương pháp nuôi cấy in vitro”

Từ kết quả nêu trên Trường Đại học Lâm nghiệp là 1/16 trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học. Hôm nay, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Đồng Nai, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức lễ tổng kết và trao giải “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2012”.

BẢNG DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠT KẾT QUẢ CAO TRONG GIẢI THƯỞNG
"TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM" NĂM 2012 DÀNH CHO SINH VIÊN

STT Đơn vị Nhất Nhì Ba Khuyến khích Không đạt Tổng
1 Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 2     2   4
2 Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM 1 2 4 4   11
3 Trường Đại học Sư phạm Tp.HCM 1 2 1   1 5
4 Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế 1 1 1     3
5 Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Khoa học 1 1 1     3
6 Trường Đại học DL Lạc Hồng 1 1     2 4
7 Đại học Quốc gia Tp.HCM, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 1   2 2 1 6
8 Học viện An ninh Nhân dân 1   1 1   3
9 Trường Đại học Lâm nghiệp 1     1 2 4
10 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM 1     1   2
11 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân   1 7 1   9
12 Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội   1 2 3 2 8
13 Học viện Ngân hàng   1 2     3
14 Trường Đại học Xây dựng   1 1 5 1 8
15 Trường Đại học Ngoại thương   1 1 4   6
16 Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm   1 1 2 2 6
17 Trường Đại học Vinh   1 1 1 1 4
18 Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học KHXH&NV   1 1     2
19 Trường Đại học DL Văn Lang   1   4 2 7
20 Trường Đại học Hàng hải   1   3 2 6
21 Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế   1   1   2
22 Trường Đại học An ninh Nhân dân   1   1   2
23 Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam   1       1


Ban biên tập

Một số hình ảnh buổi lễ tổng kết, trao thưởng: