Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Khai giảng Khóa 67 đại học hệ chính quy

Căn cứ kế hoạch công tác năm 2022, ngày 18/11/2022 Nhà trường tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Khai giảng Khóa 67 đại học hệ chính quy, cụ thể như sau:

Thời gian: 8h00, ngày 18 tháng 11 năm 2022;

Địa điểm: Hội trường G6, Trường Đại học Lâm nghiệp;

Thành phần: + Đại biểu khách mời;

+ Toàn thể viên chức, lao động hợp đồng do Hiệu trưởng ký;

+ BCH Đoàn thanh niên, BCH Hội sinh viên Trường; Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn, Chi Hội trưởng Chị hội sinh viên các lớp Khóa 64, Khóa 65 và Khóa 66; Ban cán sự, BCH Chi đoàn, BCH Chi Hội sinh viên và tổ trưởng các lớp Khóa 67.