Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2023), trao tặng Huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng và trao Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu

Thành phần tham dự: Theo thông báo số 568/TB/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp, ngày 30 tháng 01 năm 2023; Điểm điểm: Phòng họp E; Thời gian: 09h00.

Thành phần tham dự: Theo thông báo số 568/TB/ĐU của Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp, ngày 30 tháng 01 năm 2023;

Điểm điểm: Phòng họp E;

Thời gian: 09h00.