Lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Chiều 29/01/2016, Đảng ủy Trường Đại học Lâm nghiệp long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2016). Ban biên tập xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trần Văn Chứ – Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp tại buổi lễ.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Kính thưa các đồng chí!

Hôm nay, trong niềm tự hào vô hạn về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; chào Xuân mới Bính Thân 2016; chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; Đảng bộ và CBVC, HSSV Trường ĐHLN long trọng kỷ niệm lần thứ 86 ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt Đảng uỷ, BGH, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, đảng viên, các thế hệ CBVC, HSSV lời chúc mừng nồng nhiệt và những tình cảm thắm thiết nhất.

Kính thưa các đồng chí!                                                                                 

Cách đây 86 năm, ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng nước ta. Sự ra đời của Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công chuẩn bị cả về chính trị tư tưởng và tổ chức, là kết quả tất yếu của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng nước ta và xu thế của thời đại. Đảng ta ra đời đã chấm dứt thời kỳ bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước trong hơn hai phần ba thế kỷ kể từ khi Tổ quốc ta bị đế quốc xâm lược. Như Bác Hồ đã từng nói: “Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc xé tan màn đêm tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi”.

Trải qua chặng đường lịch sử 86 năm xây dựng và trưởng thành với những mốc son chói lọi, bước ngoặt quan trọng, để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc, trong lòng dân, trong niềm tin yêu và hy vọng của mỗi người chúng ta đối với Đảng của mình; Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại:

Một là, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 “trời long đất lở”, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa – một Nhà nước kiểu mới, Nhà nước công nông đầu tiên ở Ðông Nam châu Á, xóa bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Hai là, thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên CNXH, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Ba là, thắng lợi của công cuộc đổi mới, tiến hành CNH, HĐH, mở cửa, hội nhập, đưa đất nước từng bước quá độ lên CNXH với những nhận thức và tư duy mới đúng đắn, phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

Với những thắng lợi giành được trong hơn tám thập kỷ chiến đấu và chiến thắng vẻ vang, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường XHCN, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển và vững bước trên con đường “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng tổng kết: “Công ơn Đảng thật là to. Lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”.

Những thắng lợi có tầm vóc lịch sử của cách mạng Việt Nam trong quá khứ và những thành tựu của công cuộc đổi mới hiện nay dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng, chẳng những là niềm tự hào của toàn dân, toàn Đảng mà còn để lại những ấn tượng sâu sắc, những thiện cảm tốt đẹp trong đánh giá của đồng chí, bạn bè quốc tế, trong lương tâm, ký ức và trong trái tim nhân loại.

Có được những thành tựu vĩ đại đó; hơn tám thập kỷ qua, để làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình, Đảng ta luôn thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng ta vĩ đại vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng không có lợi ích gì khác”. Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình chính là bằng phẩm chất, đạo đức cách mạng, bằng bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong, Đảng đã luôn nắm vững, vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đề ra đường lối đúng đắn mang lại lợi ích cho nhân dân, cho dân tộc. Được nhân dân hết lòng tin yêu, giáo dưỡng, được lãnh tụ Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối dày công tổ chức rèn luyện, đặc biệt là nhờ đội ngũ đảng viên qua các thời kỳ đã không ngừng tu dưỡng, phấn đấu, quyết giữ vững danh hiệu cao quý: “Đảng là đạo đức, là văn minh, là thống nhất độc lập, là hoà bình ấm no”.

Hiện nay, công tác xây dựng Đảng, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng; nếu không được sửa chữa sẽ là thách thức đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ. Nghị quyết “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là sự gặp gỡ đúng lúc giữa yêu cầu cấp thiết của bản thân Đảng và sự mong mỏi cũng như tấm lòng sâu nặng nghĩa tình của nhân dân đối với Đảng với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, khách quan, không nể nang, né tránh. Nhằm xây dựng Đảng ta thật sự là Đảng cách mạng chân chính, ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thưa các đồng chí!

Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 86 năm qua, chúng ta cũng tự hào về Đảng bộ Trường ĐHLN đã trải qua 52 năm xây dựng và phát triển. Cùng với cả nước, Đảng bộ và CBVC Trường ĐHLN luôn một lòng đi theo Đảng, sát cánh, kề vai, chung tay, góp sức cùng cả nước trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và đi lên CNXH.

Đảng bộ Nhà trường trong những năm qua đã không ngừng lớn mạnh và phát triển về mọi mặt. Được thành lập ngày 27/8/1964 (chỉ tám ngày sau khi có quyết định thành lập Trường), đến nay Đảng bộ Trường ta đã qua 20 kỳ đại hội. Mặc dù có những bước thăng trầm, song có thể khẳng định rằng với 50 năm qua, Đảng bộ Nhà trường đã luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc vai trò lãnh đạo, đưa trường ta từng bước phát triển, xứng đáng là trường đầu ngành của cả nước về Lâm nghiệp, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ phục vụ sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. Với những thành tích đạt được trong lãnh đạo và trong công tác xây dựng Đảng, hơn 50 năm qua, Đảng bộ trường luôn được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh và nhiều năm là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.        

Trong những năm gần đây, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng với mục tiêu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp phát triển vào năm 2020, ngành giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng đã và đang nỗ lực cố gắng phấn đấu đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, Chính phủ đã có Nghị quyết 14/2005/NQ-CP về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020. Đảng bộ Nhà trường đã tập trung lãnh đạo toàn trường tổ chức thực hiện và đã đạt được những bước phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt trong năm 2015 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn thử thách, đội ngũ cán bộ Nhà trường còn nhiều bất cập và nhất là khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, song dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ trường, toàn thể hệ thống chính trị, các thầy cô giáo, CBVC và HSSV Trường ta đã có nhiều cố gắng và đạt được những thành tích to lớn, mọi hoạt động trong trường đều đạt và vượt mức kế hoạch. Có thể khẳng định năm 2015 là năm Trường ta có sự phát triển vượt bậc và thành công trên nhiều lĩnh vực với những thành tích nổi bật là :

 1. Đào tạo luôn là thế mạnh của Nhà trường theo hướng giữ các ngành nghề truyền thống và đẩy mạnh phát triển theo hướng chất lượng cao. Kế hoạch đào tạo được triển khai thực hiện đạt kết quả tốt.

2. Hoạt động KHCN luôn được đảm bảo; HTQT ngày càng mở rộng dần đi vào chiều sâu và thực chất.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy tiếp tục được rà soát, bố trí sắp xếp lại theo định hướng chiến lược phát triển Trường. Công tác cán bộ được thực hiện khá tốt. Chất lượng đội ngũ được tăng lên vượt bậc. Cơ chế quản lý đã phát huy tác dụng tốt.

4. Cơ sở vật chất của Nhà trường được cải thiện đáng kể. Cơ chế quản lý tài chính đã thay đổi đáng kể theo hướng tự chủ. Đời sống CBVC tăng lên nhiều so với năm trước mặc dù đất nước và quốc tế khó khăn. Đã tiến hành thực hiện giao quyền tự chủ về nhân lực và tài chính cho một số đơn vị trực thuộc. Tiếp tục thực hiện tốt chế độ chính sách đối với CBVC, LĐ.

5. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, ANTT, phòng chống các tệ nạn. Các tổ chức đoàn thể quần chúng hoạt động rất tốt và là một động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của Nhà trường.

Những thành tích trên đây là rất to lớn, đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong sự nghiệp phát triển của Trường ĐHLN của chúng ta. Đề nghị tất cả chúng ta nhiệt liệt biểu dương, hoan nghênh những thành tích to lớn mà Đảng bộ Nhà trường, các thầy cô giáo, CBVC và HSSV Trường ta đạt được trong năm 2015 vừa qua.

Kính thưa các đồng chí!

Bước sang năm 2016, đất nước, ngành NN&PTNT và Trường ĐHLN còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, có mặt có thể sẽ gay gắt hơn. Tiếp tục phát huy những thành tựu to lớn, những kết quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHLN lần thứ XX với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt theo tinh thần: Đổi mới căn bản và toàn diện Nhà trường theo hướng tự chủ và hội nhập quốc tế, giữ vững vị thế đầu ngành về lâm nghiệp của cả nước và vươn ra thế giới. Đẩy mạnh phát triển công tác đào tạo đặc biệt là làm tốt công tác tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng chính quy và sau đại học. Nâng cao chất lượng đào tạo và kiên quyết, thống nhất chủ trương coi chất lượng đào tạo là thương hiệu của ĐHLN. Phát triển các ngành nghề đào tạo các ngành nghề truyền thống theo hướng chất lượng cao. Tập trung mọi nguồn lực cho phát triển đội ngũ và đó là giải pháp hữu hiệu nhất của thương hiệu cao. Xây dựng CSVC đáp ứng tiêu chuẩn khu vực và thế giới. Cải tiến quản lý tài chính theo hướng tự chủ, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ và nâng cao chất đời sống về vật chất và tinh thần CBVC, HSSV.

Để thực hiện được mục tiêu nhiệm vụ đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể, cả hệ thống chính trị trong toàn Trường phải tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là, tiếp tục xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh, đoàn kết; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên với các nội dung trọng yếu là: (1) Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; (2) Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập quốc tế; (3) Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với tập thể cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị. Đây là những nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài phải được thực hiện đồng bộ, thường xuyên, trên cơ sở chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, các quy định của pháp luật; dựa vào sự giám sát, giúp đỡ của CBVC và đặc biệt là đề cao trách nhiệm, phát huy tính tự giác, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng. Đảng ủy và các cấp ủy trong toàn Trường dứt khoát phải tập trung đề ra chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, phù hợp, sát thực để thực hiện quyết liệt; tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao trách nhiệm thiết thân, hệ trọng để thực hiện nghiêm túc.

Hai là, tập trung mọi giải pháp để phát triển Trường theo hướng học viện, tự chủ và hội nhập. Đổi mới căn bản công tác đào tạo nhằm phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; nâng cao hiệu quả ứng dụng và chuyển giao KHCN. Tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhất là hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, khu làm việc của CBVC, giao thông, điện, nước.

Ba là, đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử vì CBVC và phục vụ HSSV. Thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa trong tiếp thị quảng bá, tuyển sinh; xây dựng đội ngũ CBVC có phẩm chất, năng lực, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, chống phiền hà, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. Triển khai quyết liệt, thực hiện có hiệu quả cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai, chi tiêu ngân sách, xây dựng cơ bản, quản lý xe ô tô công, điện nước và đặc biệt là lãng phí nguồn nhân lực.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Phấn khởi, tự hào với thành tựu như vậy, ăn quả phải nhớ người trồng cây, trong không khí kỷ niệm trọng thể này, chúng ta xin tưởng nhớ và đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ đi trước đã đổ xương máu, công sức để có được Trường ĐHLN của ngày hôm nay. Chúng ta tỏ lòng biết ơn sâu nặng đến các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở TW, các địa phương bạn đã luôn quan tâm, giúp đỡ; trân trọng và thấm thía hơn công lao của CBVC, HSSV các thế hệ, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, thanh niên xung phong; càng thấy rõ hơn công sức, trách nhiệm, quyết tâm chung sức đồng lòng của cả hệ thống chính trị.         

Nhân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và đón chào Xuân mới, cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, chúng ta vô cùng tự hào và tin tưởng chắc chắn rằng với đường lối cách mạng đúng đắn trên cơ sở nền tảng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh sẽ mãi mãi là ngọn cờ đưa đường chỉ lối cho dân tộc ta tiếp tục tiến lên. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất định chúng ta sẽ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Thiết thực lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân, kế tục xứng đáng truyền thống anh hùng của Nhà trường trong hơn 50 năm qua, toàn thể Đảng viên, các tổ chức cơ sở Đảng, CBVC và HSSV trong trường ĐHLN nguyện quyết tâm cùng nhau tiếp tục nỗ lực tu dưỡng phấn đấu, xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ và toàn Trường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng CSVN lần thứ XII; Nghị quyết đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XX, thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển trường giai đoạn 2006 – 2020, xây dựng Trường ĐHLN thực sự là một trung tâm đào tạo chất lượng cao – Trung tâm khoa học về lâm nghiệp của cả nước. Trung tâm văn hoá trong khu vực, đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

Nhân dịp đón chào Xuân mới Bính Thân 2016, thay mặt BCH Đảng bộ, BGH Nhà trường, tôi xin kính chúc toàn thể các đồng chí cán bộ lão thành của Nhà trường, các thầy cô giáo, các đồng chí CBVC và HSSV một năm mới mạnh khoẻ, hạnh phúc, đạt nhiều thành tích trong công tác, học tập, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và thành đạt trong sự nghiệp của mình.

Chúc tất cả các gia đình trong đại gia đình Trường ĐHLN một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Hình ảnh Lễ Kỷ niệm

 

Lãnh đạo Nhà trường dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

GS.TS Trần Văn Chứ – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng phát biểu

PGS.TS Nguyễn Văn Quân – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường phát biểu

Đại diện BCH Công đoàn Trường tặng hoa chúc mừng

Đại diện Đoàn TNCS HCM tặng hoa chúc mừng

Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm

Nguồn:  VP Đảng uỷ