Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa trường Đại học Lâm nghiệp và trường Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo

Tối 14/11/2014, tại Phòng họp 306 – trường Đại học Lâm nghiệp đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa trường Đại học Lâm nghiệp và trường Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo.

Tham dự Lễ ký kết, về phía trường Đại học Lâm nghiệp có PGS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng, PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn – Phó hiệu trưởng, PGS.TS. Phùng Văn Khoa – Chủ nhiệm Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, PGS.TS. Hoàng Văn Sâm – Phó Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và hợp tác Quốc tế; về phía trường Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo có GS. Takashi Gomi cùng với Mr. Inoue – Đại diện JICA về Lâm nghiệp tại Việt Nam, Mr. Hideto Yamazaki – Đại diện Công ty tư vấn Koukusai Kogyo Nhật Bản.

Trong không khí cởi mở, đại diện lãnh đạo hai trường đã thảo luận và đi đến ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện về đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm hỗ trợ, chia sẻ và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên.

Hình ảnh ký kết