Lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam

Ngày 10/9/2020 tại Trường Đại học Lâm nghiệp và Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam đã ký kết về việc hợp tác đào tạo, đánh giá, định mức các tiêu chí chuẩn đầu ra, cấp chứng chỉ Tiếng Anh và Tin học quốc tế.

Tham dự Lễ ký kết, về phía Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam có Ông Đoàn Hồng Nam – Chủ tịch Tổ chức giáo dục IIG Việt Nam; Bà Tân Anh – Trưởng phòng Phát triển dự án; Bà Cao Thu Bình – Phó phòng Phát triển dự án; Bà Đoàn Thị Thu Trang – Phó phòng phát triển dự án phụ trách chuyên môn.

Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng; PGS.TS. Cao Quốc An – Chủ tịch HĐT; đại diện lãnh đạo phòng Đào tạo, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, phòng Hợp tác quốc tế, phòng Khoa học công nghệ, phòng Chính trị và Công tác sinh viên, phòng Hành chính tổng hợp, Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học.

GS. TS Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng phát biểu

Nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh và Tin học của học sinh, sinh viên trường Đại học Lâm Nghiệp, trang bị cho sinh viên những kỹ năng hữu ích để đạt được thành công trong học tập cũng như trong sự nghiệp tương lai. Với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong ngành giáo dục và đào tạo của cả hai bên, cả hai bên tin tưởng rằng trong thời gian tới học sinh, sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp sẽ được tiếp cận, cung cấp các giải pháp tiếng Anh và Tin học tổng thể với nguồn tài liệu phong phú, chất lượng cao và hiệu quả cho việc học tập và ôn luyện Tiếng Anh nói chung và ôn luyện các bài thi TOEFL và TOEIC nói riêng.

Ông Đoàn Hồng Nam – Chủ tịch Tổ chức giáo dục IIG phát biểu  
Ông Hoàng Minh Thủy – Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học VNUF phát biểu

Trường Đại học Lâm Nghiệp và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam đều mong muốn xây dựng một mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài. Biên bản ghi nhớ giữa hai tổ chức sẽ mang đến cho học sinh, sinh viên trường cơ hội được tiếp cận với các tài liệu ôn luyện được xây dựng và đã triển khai thành công.

Biên bản ghi nhớ này nhằm xác định thoả thuận hợp tác giữa Trường Đại học Lâm nghiệp và Công ty Cổ phần IIG Việt Nam với các nội dung hợp tác:

 – Phối hợp trong đào tạo và thi chứng chỉ Tin học quốc tế MOS và công nhận chuẩn đầu ra có áp dụng với những sinh viên có chứng chỉ Tin học quốc tế MOS. Hỗ trợ học sinh THPT Lâm nghiệp học chương trình Tin học văn phòng quốc tế MOS và khuyến khích dùng các chứng chỉ quốc tế IC3 và MOS thay thế chứng chỉ dạy nghề.

– Hai bên phối hợp tổ chức thi và cấp chứng chỉ Tin học quốc tế MOS, IC3, IC3 Spark cho học sinh, sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu.

– Tư vấn nội dung đào tạo, tập huấn cho giảng viên Tin học để triển khai đào tạo sinh viên đạt chuẩn Tin học đã đề ra.

– Công ty tặng miễn phí cho Nhà trường bộ slides bài giảng và bộ câu hỏi ôn tập thực hành cho giảng viên dùng để giảng dạy. Cung cấp phần mềm ôn luyện GMETRIX IC3 và MOS và bài thi Tin học quốc tế.

– Tổ chức bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho đội ngũ giảng viên tiếng Anh. Mở lớp đào tạo nâng cao năng lực Tiếng Anh cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức của Nhà trường theo chuẩn quốc tế TOEIC.

– Tổ chức thi đánh giá năng lực sử dụng Tiếng Anh bằng bài thi quốc tế TOEFL và TOEIC cho học sinh, sinh viên có nhu cầu..

Hình ảnh Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Lâm Nghiệp và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam