Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa trường Đại học Lâm nghiệp và Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp

Ngày 14/3/2014, lễ ký kết Biên bản hợp tác trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và dịch vụ tư vấn giữa trường Đại học Lâm nghiệp và Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là Ban) được tổ chức tại trường Đại học Lâm nghiệp.

Tham dự buổi lễ về phía Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp có ông Vũ Xuân Thôn, Trưởng Ban, cùng một số lãnh đạo của Ban.

Về phía trường Đại học Lâm nghiệp có PGS.TS. Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng; các thầy trong Ban Giám hiệu; lãnh đạo các khoa, phòng, ban.

 

PGS.TS. Trần Văn Chứ, Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp ký kết biên bản hợp tác với ông Vũ Xuân Thôn, Trưởng Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp

 Trong những năm qua, trường Đại học Lâm nghiệp và Ban Quản lý các dự án lâm nghiệp đã xây dựng mối quan hệ hợp tác hiệu quả và thân thiết, nhiều đơn vị và các cán bộ của trường đã và đang có những dự án hợp tác với Ban, do vậy việc ký kết biên bản hợp tác giữa hai đơn vị sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hai bên có những hợp tác sâu rộng và toàn diện hơn trong tương lai.

Nội dung hợp tác chính giữa hai bên:

– Lĩnh vực đào tạo

+ Trường Đại học Lâm nghiệp sẽ hỗ trợ Ban đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ và các khóa ngắn hạn, hội thảo) trong các lĩnh vực lâm học, điều tra qui hoạch rừng, quản lý rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý kinh tế, tài chính kế toán và các lĩnh vực chuyên sâu khác.

+ Ban Quản lý dự án lâm nghiệp sẽ tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho sinh viên Trường tham gia thực tập các dự án tại địa phương.

+ Ban sẽ phối hợp với Trường thiết lập một số mô hình Lâm sinh nhằm phục vụ cho việc tham quan học tập cho cán bộ dự án tại Ban và là nơi thực hành cho sinh viên của Trường.

– Lĩnh vực nghiên cứu khoa học

+ Ban Quản lý dự án lâm nghiệp sẽ phối hợp với các cán bộ có chuyên môn tại trường Đại học Lâm nghiệp trong lĩnh vực nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật nhằm phục vụ tốt cho công tác triển khai dự án tại Ban và cho việc giảng dạy của Trường thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học, các mô hình nghiên cứu…

+ Tổng kết đánh giá các kết quả thực hiện dự án tại các địa phương, các mô hình nghiên cứu của dự án để công bố trên các ấn phẩm trong và ngoài nước.

+ Tham gia xây dựng các hướng dẫn kỹ thuật về trồng rừng, khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng, quản lý rừng bền vững; đánh giá tiềm năng đất đai, điều tra lập địa và xác định cơ cấu cây trồng cho các dự án thuộc Ban.

+ Tài liệu hóa các kết quả của dự án gồm: các qui trình kỹ thuật lâm sinh, mô hình nghiên cứu…

+ Tham gia hội đồng khoa học thẩm định các hướng dẫn kỹ thuật cho các dự án thuộc Ban.

+ Phối hợp với Ban xây dựng văn kiện dự án mới khi dự án có những hợp phần đặc thù nghiên cứu lâm nghiệp.

– Cung cấp cán bộ và chuyên gia

+ Hợp tác cung cấp chuyên gia có nhiều kinh nghiệm tham gia các khóa hội thảo, tập huấn và hội nghị của các dự án trong Ban.

+ Cung cấp chuyên gia dài hạn và ngắn hạn cho các dự án.

 

 Buổi lễ ký kết thành công tốt đẹp