Lễ Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019

Sáng 04/5/2019, Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức lễ Khai mạc lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019 dành cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tiêu biểu được các chi bộ đảng theo dõi, bình xét và giới thiệu.

Tới dự buổi Lễ có đồng chí Cao Quốc An – Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; đồng chí Nguyễn Sỹ Hà – Trưởng Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy và các đồng chí báo cáo viên của lớp học và 240 học viên là quần chúng ưu tú của Trường Đại học Lâm nghiệp và Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây.

Thay mặt Đảng bộ Nhà trường, đồng chí Cao Quốc An – Thường vụ Đảng ủy phát biểu chỉ đạo và khai giảng lớp bồi dưỡng. Đ/c nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp nhằm phát triển đội ngũ Đảng viên trong công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng trí thức kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Nhà trường. Các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Cao Quốc An – Thường vụ Đảng ủy Nhà trường phát biểu khai mạc

Trên cơ sở đó, mỗi học viên cần xác định được cho mình động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, xây dựng phương hướng công tác, học tập, rèn luyện tốt để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Mỗi học viên phải nêu cao ý chí phấn đấu trong học tập, rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tham dự lớp bồi dưỡng các học viên sẽ được tiếp thu những nội dung của chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, gồm 5 bài học cơ bản: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hà – Trưởng Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy phổ biến quy chế lớp học