Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng II năm 2019

Sáng 09/3/2019, Trường Đại học Lâm nghiệp phối hợp với Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II năm 2019.

Dự Lễ khai giảng có PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh – Trưởng phòng Đào tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển kĩ năng sư phạm Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. Về phía Trường Đại học Lâm nghiệp có ThS. Kiều Trí Đức – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; lãnh đạo một số đơn vị và 75 học viên tham gia lớp học.

Mở đầu Lễ khai giảng, PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh – Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Sư phạm đã giới thiệu khái quát khóa bồi dưỡng và công bố Quyết định mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

PGS.TS. Nguyễn Phúc Chỉnh – Trưởng phòng Đào tạo, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển kĩ năng sư phạm Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đọc quyết định mở lớp Bồi dưỡng

Tại Lễ khai giảng, Ban tổ chức lớp học đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm đối với giảng viên trong quá trình công tác và giảng dạy. Đồng thời đề nghị giảng viên và các học viên tham dự lớp học thực hiện nghiêm túc nội dung, kế hoạch của khóa học, tích cực, chủ động trao đổi, thảo luận, nắm chắc nội dung chương trình bồi dưỡng qua đó gắn lý luận với thực tiễn để vận dụng kiến thức của khóa học vào thực hiện nhiệm vụ theo vị trí công tác và giảng dạy.

ThS. Kiều Trí Đức – Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu

Theo kế hoạch, lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng II diễn ra từ ngày 09/3 đến ngày 15/5/2019, với 75 học viên là giảng viên đang giảng dạy tại các Khoa, Viện, Trung tâm trong Nhà trường. Thông qua lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên, các học viên sẽ được nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển năng lực nghề nghiệp, thực hiện tốt các nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, đáp ứng yêu cầu của chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên theo quy định.

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng