Lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2020

Sáng 04/7/2020, Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp đã tổ chức lễ Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2020 dành cho cán bộ, giảng viên, sinh viên tiêu biểu được các chi bộ đảng theo dõi, bình xét và giới thiệu.

Phát biểu Khai giảng lớp bồi dưỡng, đồng chí Nguyễn Sỹ Hà – Trưởng Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy cho biết: Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Đảng bộ Trường Đại học Lâm nghiệp nhằm phát triển đội ngũ Đảng viên trong công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng trí thức kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Nhà trường. Các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham gia lớp học có 174 học viên là quần chúng ưu tú của Trường Đại học Lâm nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Sỹ Hà – Trưởng Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy phát biểu

Với những kiến thức được trang bị mỗi học viên cần xác định được cho mình động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, xây dựng phương hướng công tác, học tập, rèn luyện tốt để sớm đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Mỗi học viên phải nêu cao ý chí phấn đấu trong học tập, rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng để sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng